fbpx

 

Adımızla bütünleşerek sadece “Gelişim Eğitimlerine” FOKUS olduk. %100 müşteri memnuniyetini hedefleyerek , kurulduğumuz günden beri kalitemizi arttırarak devam ettiğimiz yolculuğumuzda, “Kurumsal Gelişim Eğitimleri” firmamızın en uzman olduğu bölüm olmuştur. Kurumsal Gelişim Eğitimleri bir çok kurum ve kuruluşun olmazsa olmazıdır. Farkındalık yaratmak adına yapılan bir çok Ar-Ge çalışmamızla eğitimlerimizi desteklemekteyiz.

Kurumlarımızın, yol haritasında bulunmak zorunda olan eğitimlerin vazgeçilmezlerinden olan bazı eğitimleri aşağıda sıraladık. 2019 Eğitim Planlamanızda mutlaka olması gereken eğitimlerin ciddi bir kısmı burada mevcuttur.

Diğer eğitimler için web sayfamızdan yararlanabilirsiniz veya bizlerle irtibata  geçebilirsiniz.

 Hayata Fokuslanmak için; Öğren ve Yaşa.

 

Etkin Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi

Katılımcılara geçmişten gelen geleneksel yönetim anlayışı ile batıdan örneklenen yönetim anlayışının olumlu ve olumsuz yönleri açıklanarak kurumlarına özel uygulanabilir.”Sistem Liderliği Modeli”ni oluşturmaları için yol gösterilmektedir.

Devamı…

Beden Dili ve Kişisel İmaj Eğitimi

Katılımcıların, duygu ve düşüncelerinin yansıması olan beden dilini, doğru iletişim kurabilmede kullanmalarını sağlamak ve insanların iletişimlerinde beden dilinin ne boyutta etkili olduğunu göstermektir.

Devamı…

 

Etkili Takım Çalışması Eğitimi

Başarının zeminini hazırlayan doğru yapılanmış ekipler oluşturarak, kurumlarda basarının sürekliliğini sağlamak, ekip bilincinin oluşmasına ortam hazırlamak ve birlikte çalışmanın keyifli yönlerini katılımcılara uygulamalarla göstererek bir ekip olabilmenin avantajlarını – yöntemlerini aktarmaktır. Unutmayın! Bir zincir en zayıf halkası kadar kuvvetlidir.

Devamı…

 

Zaman Yönetimi Eğitimi

Katılımcıların sosyal hayatlarındaki ve kariyerlerindeki hedeflerine daha kolay ulaşabilmeleri için hayat dengelerini daha kolay sağlayabilmeleri için herkese eşit olarak verilmiş tek şeyin, yani; zamanın, bilinçli, doğru ve verimli kullanılmasının öğretilmesidir.

Devamı…

 

Müşteri Memnuniyeti Eğitimi-Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşterilerle dolaylı veya doğrudan iletişim kuran kurum çalışanlarının, ilişkileri daha iyiye götürmesine destek vermek ve olası çıkabilecek sorunlara karsı önlem almalarını sağlamak ayrıca katılımcıların ve çalıştıkları kurumların sektörlerinde fark oluşturabilecek ipuçları verilerek daha da başarılı olmalarına zemin hazırlamaktır.

Devamı…

 

Problem Çözme ve Karar Verme Eğitimi

Katılımcıların özel hayatlarında ve profesyonel iş hayatlarında karşılaşabilecekleri sorunlara sistematik yaklaşmasını sağlayarak, uygulanabilir çözümler üretmesine yardımcı olmak ve katılımcılara sorun çözme konusunda yetkinlik kazandırmaktır.

Devamı…

 

Müzakere Teknikleri

İşletmeler açısından her geçen gün biraz daha önemli hale gelen müzakerelerde en çok faydayı sağlayacak yetkinlikte bilgi ve yeteneğe sahip personelin yetiştirilmesi, her kademede yönetici ve personelin müzakere becerilerinin geliştirilmesi ve değişik konularda değişik müzakere yöntemlerinin çok yönlü olarak ele alınmasıdır.

Devamı…

 

Satış ve Pazarlama Eğitimi

Satış bir yarıştır; saniyenin binde biri farkla rakibinin önüne geçen satış uzmanı, müşteriyi kazanır ve büyük ödülü alır. Bu anlayışla kurumların satış departmanlarına, satısını yaptıkları ürünler veya hizmete farklı bir bakış açısı kazandırarak, amaca daha sağlıklı ve kalıcı ulaşmayı sağlamak ve satış sürecini müşteri memnuniyeti ile devam ettirmelerine yardımcı olmaktır.

Devamı…

 

NLP İlkeleri ile Satış Eğitimi

Katılımcılara kendilerini ve diğer insanları daha kolay tanımayı, kendimizi nasıl ifade ettiğimizin farkına varmayı ve insanların kendine özgü dilini anlayarak onların anladığı dilde iletişim kurabilmeyi hedeflemektedir. Bu becerilere sahip olan kişilerin satış sürecini daha eğlenceli ve pratik bir hale getirdikleri uygulamalarla öğretilmektedir.

Devamı…

 

Sunum Teknikleri Eğitimi

Katılımcıların etkili sunum planlama- hazırlama – uygulama becerilerinin geliştirilmesi; sunumda ve topluluğa hitabette efektif ses ve nefes kullanımı; topluluk karşısında anlaşılır, etkileyici ve ikna edici konuşma, topluluğun dikkatini sunum boyunca ayakta tutabilme becerilerinin kazandırılmasıdır.

Devamı…

 

Toplantı Yönetimi Eğitimi

Toplantıların, kurum ve çalışanlar adına verimli olabilmesi için; sağlıklı planlanıp, etkin sürdürülüp, sonuç vermesi gerekir. Bu gereklilik doğrultusunda katılımcılara toplantıların verimli sonuçlanabilmesi için planlama, etkin dinleme ve konuşma, öneri hazırlama ve sunma, kararların raporlanarak hayata geçirilmesi konularında yetkinlik kazandırmak veya var olan yetkinliklerini sistematik bir şekilde güçlendirilir.

Devamı…

 

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres, modern çağın insanlığa en büyük armağanıdır. Katılımcılar, yasamın getirdiği değişikliklere ayak uydurmaya çalışırken dengeyi sağlayabilmek için; strese sebep olan faktörlerin karsısında farkındalıklarını arttırabilecekler ve stresin özel hayatlarında ve is hayatlarında ortaya çıkardığı olumsuz yansımalarını en aza indirgemenin profesyonel ve uygulanabilir yöntemlerini öğrenebilecekler veya mevcut yetkinliklerini geliştirebileceklerdir.

Devamı…

 

Kurum Kültürü

Katılımcılara, çalıştıkları kurumun büyük bir parçası olduklarını somut açıklamalarla göstererek, kurumlarıyla aynı misyonu ve vizyonu benimsemelerini sağlamak ve aynı gayeye hizmet etmenin hem kendilerine hem de kurumlarına çeşitli artı değerler katacağını göstererek aidiyet duygusu geliştirilecektir.

Devamı…

 

Öneri Hazırlama ve Sunma Teknikleri

İs hayatında isleri daha kolaylaştırmak adına öneri sunmak ve fikir beyan etmek herkes için çok kolay değildir. Gerek is arkadaşlarının önünde küçük düşme korkusu, gerekse kendi fikrinin ise yaramayacağı düşüncesi çalışanların bir adım geride kalmasını beraberinde getirmektedir. Bu eğitimle amaçlanan, kurumların; değerli, uygulanabilir, kendilerine ve kişilere fayda sağlayabilecek öneriler toplayabilmesi için, çalışanlarını öneri vermeye özendirmek ve kişilerin öneri sunma becerilerini geliştirerek kurumlarda öneri sisteminin hayata geçirilmesini sağlamaktır.

 

Eğiticinin Eğitimi

Eğiticilik herhangi bir konuyu çıkıp anlatmak mıdır? Katılımcıların neyi ne kadar anladığının çözümlenmesi, nasıl öğrendiği ve mesajın onların anladığı dilden nasıl ve hangi yöntemlerle verileceği, üzerine ciddi zaman ve kaynak harcanan eğitimlerin verimliliğini dramatik bir şekilde değiştirmektedir. Eğiticinin eğitiminin hazırlanışı da tüm eğitimlerimiz gibi eğiticinin eğitim yöntemleri ile gerçekleştirilmiştir. Eğitim sonunda katılımcılar hem kendi öğrenme stratejilerinin farkına vararak öğrenme performanslarını geliştirecek hem de daha etkin öğreticiler olacaklardır.

Devamı…

 

Fonetik Diksiyon

Fonetik-Diksiyon eğitimi; doğru, etkili ve güzel konuşabilmeye yarar. Güzel ve etkili konuşmada diksiyon (söyleniş-telaffuz) yani seslerin doğru çıkarılması son derece önemlidir. Diksiyon; söz söylerken, duygu ve düşünceleri doğru, üslubuna uygun olarak anlatmak için sesin uyumunu, söylenişini, sözcük hecelerinin uzunluğu, kısalığı ve vurguları bakımından doğruluğunu; jesti, mimiği, takınılacak tavırları yerinde ve güzel kullanma sanatıdır.

 

Hafıza Teknikleri

Hafıza Teknikleri Eğitimi ile yetişkin ve öğrenciler hayata dair bilgi ve kavramları kalıcı bir şekilde kısa sürede öğrenecek; SBS/YGS/LYS vb sınavlarda öğrenciler daha başarılı olacaklardır.

Devamı…

 

Proje Yönetimi Eğitimi

ABD’deki Project Management Institute’ün (PMI) standartları temelinde geliştirilmiş olan eğitim programı, proje yönetimi temel süreçlerinin ve bilgi alanlarının ve proje yönetimi için gerekli temel yöntem ve tekniklerin öğretilmesini amaçlamaktadır.

Devamı…

 

Değişim Yönetimi Eğitimi

Kurumların değişimi en az zararla ve en hızlı şekilde atlatmaları ve yönetim stratejilerinde sapmalara neden olmadan performanslarını maximize etmeleri için, değişim yönetimi eğitiminin uygulamalarla desteklenmesi çok önemlidir.

Devamı…

 

Hasta ve Hasta Yakını Memnuniyeti

Günümüzde, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da pazarlarını iyi tanıyan, tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hizmet sunan işletmeler başarılı olmaktadır. Bir sağlık kuruluşunun büyüme ve gelişmesi, sunduğu sağlık hizmetlerinin kalitesi yanında hizmet alanlar üzerinde yarattığı güven ve kalite algısıyla tekrar tercih edilebilir olmasına da bağlıdır.

Devamı…

 

Outdoor-Indoor Team Building Programı

Katılımcıların, çeşitli oyun senaryoları ile takım çalışması, İletişim, motivasyon ve liderlik özelliklerini ortaya çıkarma ve güçlendirme. Grup içindeki görev dağılmıının yansımasını analiz etme , ihtiyaç belirleme çalışması amaçlanmıştır.

Devamı…

 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve kısa ifade ile EBYS’ler, sayısal ortamdaki bilgi, belge ve dokümanların organizasyonunu ve yönetimini için geliştirilmiş uygulamalardır. Ayrıca sık sık geri dönüş yapılan fiziki ortamdaki evraklarınızın taranıp indekslenerek EBYS içerisine almak bu belgelere hızlı ulaşımı sağlar.

Devamı…

 

Stratejik Planlama Eğitimi

Stratejik planlama geleceğin tasavvur edildiği ve şekillendirildiği, ona ulaşmak için gerekli prosedürlerin geliştirildiği süreçtir. Bu çalışma ile stratejik planlama ve stratejik düşünme sürecinin kurgulanması ve şirket çalışanlarının ulaşmak için çabalayacağı ortak bir vizyon ve misyon ve şirket değerleri belirlenerek gelecek öngörüsünün netleştirilmesine çalışılır.

Devamı…

 

Risk Yönetiminde Fayda Maliyet Analizi Eğitimi

Risk, Risk Faktörleri, İşletmeler İçin Risk Türleri, Risk Yönetimi, Kurumsal Risk Yönetimi Ve Süreci, Geleneksel Risk Yönetiminden Kurumsal Risk Yönetimine Geçiş…

Devamı…

 

Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları

Kamusal hayatta ve toplumsal hayatta bir yönetici karakteri ve onun temsil özelliği en çok protokol kurallarına uymasıyla ortaya çıkar. Kamusal hayatta ve sosyal hayatta uygulanması gereken protokol kuralları, ilk önce yöneticilerin ve sonra da tüm çalışanlarının uygulamak zorunda oldukları tüm biçimsel ve davranışsal kurallar bütünüdür.

Devamı…

 

Çatışma Yönetimi Eğitimi

Çatışma, Kişi Ya Da Grubun Başka Bir Kişi Ya Da Grupla İhtiyaç, Amaç Veya Fikir Farklılıklarından Doğan Bir Sürtüşme Davranışıdır Ve Karşı Tarafı Negatif Etkiler. O Zaman Engellenmeli Midir? Evet Diyorsak, Yeni Ve Yaratıcı Fikirlerin Ortaya Çıkmasının En Önemli Koşulunu Yani Ekip Üyeleri Arasında Fikir Ayrılıklarının Bulunmasını Mı Engellemeyiz?

Devamı…

 

Kalkınma Ajansı Destekli Eğitimler

Katılımcılara geçmişten gelen geleneksel yönetim anlayışı ile batıdan örneklenen yönetim anlayışının olumlu ve olumsuz yönleri açıklanarak kurumlarına özel uygulanabilir.”  Sistem Liderliği Modeli’ ni oluşturmaları için yol gösterilmektedir.

Devamı…

 

Çağrı Merkezi Operatörü Hizmet İçi Eğitimi Sertifika Programı

Müşteriye ya da danışana daha kaliteli hizmet vermek gün geçtikçe daha önemli bir hal almaya başladı. Tüm bir kurumun görünen yüzü olan çağrı merkezlerinde yaşanan iletişim bozukluğu bütün bir kuruma mal olabilmektedir. Çalışanların, hizmet içi eğitimlerle desteklenmesi gereken bu süreçte özellikle müşteri odaklılık ve güçlü iletişim kurum kültürünün de olumlu şekillenmesini sağlamaktadır.

Devamı…

 

Yönetimde Akort Yapma Teknikleri

İşgücü çeşitliliğinin nedensellikleri, Neden popüler hale geldi?

Devamı…

 

Finansal Kurumlara Yönelik Hizmetlerimiz

Finans sektöründe yer alan bankalar, sigorta şirketleri, leasing, faktoring, mortgage v.b. finansal kurumların kendine özgü yapılarına uygun eğitimler, sektör deneyimine sahip eğitmenler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Devamı…

 

M.I.C.E (Meeting-Incentives-Conferences-Exhibitions) Eğitimi

Eğitim, 6 ana başlık altında toplanmıştır.  Her bir eğitim yarım gün 3 saat olarak planmış olup ihyacınıza göre revize edilecektir.  Protokol ve İletişim eğitimi , Uluslararası organizasyonlarda baz alınarak hazırlanmıştır.

Devamı…

 

Dijital Pazarlama Eğitimi

Ticaretin, %99’u 2020 yılında E-Ticarete taşınacak.  Facebook’un 1 Milyar kullanıcıyı aşmasıyla “Sosyal Ticaret Dönemi” başladı Ticari firmalar, interneti işe kattıkları oranda pazarda olacaklardır. Aksi halde yaşamaları çok güç olacaktır. Bu zirveyi fırsat bilerek bir noktadan başlayınız.   Eğitimde  pazarlamanızı internet ve sosyal medyayı kullanarak nasıl değiştireceğinizin yollarını gösterilecektir.

Devamı…

 

İnternet ve Sosyal Medyada Marka ve Şirket İtibarının Korunması ve Yönetilmesi

Ortalama bir insan, her hafta, 100 sohbet esnasında, belirli markaların adını 56 kez tekrarlıyor.  Türkiye’de İnternet kullanıcısının 40 milyona yaklaştığı düşünüldüğünde ve internette olan bir bilginin kaldırılmasının da zorluğunu düşündüğünüzde internette markanın itibarını yönetmenin kaçınılmazlığı ortaya çıkıyor. Çalışanınız veya herhangi biri markanızla ilgili aklına geleni söyleyip, siz fark etmeden virüs gibi yayılabilir.

Devamı…

 

Renklerle Akıllı Hafıza Programı 

Katılımcıların gözlem ve konsantrasyon gücünü, not almaya gerek kalmadan akıcı konuşma yeteneğini, zihinsel çevikliğini, özgüvenini arttırmak, zihinsel matematik becerisini geliştirmek, zihin ve çalışmalarını organize etmesi amaçlanmaktadır.

Devamı…

 

Bilişim Sektöründe İleri Satış Teknikleri Eğitimi

Satış; bir firmanın yaşamını sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Ne kadar kaliteli ve ekonomik üretim yapılırsa yapılsın üretilenin alıcısının bulunup, üretilen hakkında bilgi verilmemesi durumunda istenilen gelirin sağlanması söz konusu olmayacaktır. Her sektörde olduğu gibi Bilişim Sektöründe de Satış, profesyonel bir çaba gerektirir. Satış işinde çalışmak için belirli bir okulun belirli bir bölümünü tamamlamış olmak ön koşul değildir.

Devamı…

 

Liderler İçin VIP Eğitimler

Çağımıza damgasını vuran rekabet kişisel ölçekte başarıyı ön plana çıkarmıştır. Bu rekabet ortamında diğer profesyonellerden daha ön planda olmak için gerekli bilgiler bu programda paylaşılmaktadır.

Devamı…

 

Yaratıcı Karar Alma ve Kolaylaştırıcılık (FASILITASYON) Eğitimi

Yaratıcı ve katılımcı karar alma toplantılarında yer alanların, farklı amaç ve sorunlar için bir araya gelinerek ortak akıl ve çözüm arayışı ihtiyacı duyulan toplantı ve çalıştayları yöneten kişilerin fasilitasyon yeteneklerini güçlendirmek, değişim yönetimindeki etkinliklerini artırmak.

Devamı…

 

İşyerinde Yüksek Motivasyon

Motivasyon, insanların işle ilgili isteklerini ve bağlılıklarını artırmak için yapılan bir çalışmadır. Motivasyonu yüksek kişiler, daha iyi performans göstermelerinin yanı sıra yeteneklerini daha verimli kullanırlar.

Devamı…

 

Online Eğitim Nedir?

Online Eğitim internet üzerinden gerçekleştirilen canlı eğitimdir. Sanal bir sınıf açılır. Öğretmen ve öğrenciler bu sanal sınıfa girer, öğretmen dersi canlı olarak anlatır. Öğrenciler soru sorarak derse katılabilirler. İnternet olan herhangi bir yerden derse katılmak mümkündür.

Devamı…

 

Zor İnsanlarla Başa Çıkma Sanatı, İkna Sanatı

İletişimde, olumsuz durumların kaynağını belirlemek ve önce bu durumu önlemek için karşımızdaki kişiye farklı bir anlayışla yaklaşmak gerekir. Zor durumlar ve zor insanlar karşısında kontrollü davranmak, bu durumun hem kendimiz hem de karşımızdaki kişi için uygun bir şekilde sonuçlanmasını sağlar. Bu sonuçlara ulaşabilmek bazı bilgi ve becerileri gerektirmektedir. Eğitimde katılımcılara bu bilgi ve becerilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Devamı…

 

Zihin (Akıl) Haritaları Teknikleri

Akıl Haritası, beynin tüm potansiyelini açığa çıkarmayı sağlayan güçlü bir grafik tekniğidir. Beynin korteksindeki tüm alanları- sözcükler, görüntüler, sayılar, mantık, ritim, renk ve uzamsal farkındalık- tek bir yöntemle güçlü bir biçimde devreye sokar.

Devamı…

 

Eğitim İhtiyaç Analizi

Kurumlar hedefledikleri vizyonu gerçekleştirebilmek için bünyelerinde çalışan bireylerin yetkinliklerini kurumsal ve örgütsel çevredeki değişimlere göre geliştirmek, belli bir dönemde var olan eğitim ihtiyacını tespit etmek, gelecekle ilgili projelerde gereken yetkinliklere uygun altyapı sağlamak amacı ile Eğitim İhtiyaç Analizi yaparlar.

Devamı…

 

Hafızayı Doğru ve Etkin Kullanma

Katılımcıların gözlem ve konsantrasyon gücünü, not almaya gerek kalmadan akıcı konuşma yeteneğini, zihinsel çevikliğini, özgüvenini arttırmak, zihinsel matematik becerisini geliştirmek, zihin ve çalışmalarını organize etmesini sağlamak.

Devamı…

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

İnsan Kaynakları Yönetimi, global iş dünyasında verimin, kurumsal ve bireysel memnuniyet ve başarının anahtarı olarak görülmekte ve değer görmektedir.

Devamı…

 

İşyerinde Etik

Kurumunuz İçin Ahlaki Değerlere Uygun Bir Çalışma Ortamı Yaratmanıza Yardımcı Olmak Amacıyla Yanıtlanması Gereken Soruları Ve İncelenmesi Gereken Örnekleri Göstermek.

Devamı…

 

Örgütsel Çatışma Yönetimi

Kurumlarda ortaya çıkabilecek olası çatışmaların kaynağını belirleyebilmek ve zamanında alınan önlemlerle çatışmayı oluşmadan önleyebilmek için örgütsel çatışmanın nasıl yönetilebileceği hakkında katılımcılara bilgi vermek ve çeşitli uygulamalarla bilgilerin günlük yaşantıda nasıl kullanılacağını açıklamak.

Devamı…

 

Kalkınma Ajanslarının Eğitim Projeleri İçin Mevzuatlarına Uygun Eğitimler

Katılımcılara geçmişten gelen geleneksel yönetim anlayışı ile batıdan örneklenen yönetim anlayışının olumlu ve olumsuz yönleri açıklanarak kurumlarına özel uygulanabilir.”Sistem Liderliği Modeli”ni oluşturmaları için yol gösterilmektedir.

Devamı…

 

İnsanları Tanıma Sanatı

Kişiliklerimiz doğuştan getirdiğimiz temel yapımızdır. Kişiliklerimizi değiştiremez ancak istersek geliştirebiliriz. Kendinizle başkaları arasındaki kişilik farklarını bilirseniz, hem kendi hayatınızı hem başkalarının hayatını çok daha kolay, mutlu ve üretken hale getirebilir, hayatınızın her karesinde sizden çok farklı insanlarla daha verimli bir iletişim kurabilirsiniz.

Devamı…

 

İletişim ve Motivasyon Eğitimi

Uyku dışında zamanımızın büyük bir bölümü diğer insanlarla iletişim halinde geçmektedir. İnsanlarla yanlış iletişim kurma iş hayatında, sosyal hayatta ve aile hayatında problemlere sebep olurken doğru iletişim daha başarılı ve daha mutlu bir hayatın kapılarını açan bir anahtar olacaktır.

Devamı…

 

Görev Verme ve Delegasyon Eğitimi

Delegasyon; yönetici sorumluluğunda olan bir işi, astına devretmesidir. İyi bir yönetici kendisinin asıl işi olan takip, kontrol, denetim ve sistem / iş geliştirme alanlarına ve firmanın kendisinden asıl beklediklerine konsantre olabilmek için astlarına mümkün olan tüm işlerini devredebilmeyi, bunun için astlarını yetiştirmeyi, eğitmeyi ve yönlendirmeyi bilmelidir. Bu program;

Devamı…

 

Beyin Jimnastiği ve Düşünce Kalıpları Eğitimi

Nasıl Düşünürüz?, Beynin Yapısı ve Sağ, Sol Beyin, Bellek nedir? Nasıl İşler? vb. sorulara cevaplar veren bir eğitim sürecidir. Bunun yanı sıra…

Devamı…

Etkin İletişim Eğitimi

Uyku dışında zamanımızın büyük bir bölümü diğer insanlarla iletişim halinde geçmektedir. İnsanlarla yanlış iletişim kurma iş hayatında, sosyal hayatta ve aile hayatında problemlere sebep olurken doğru iletişim daha başarılı ve daha verimli bir hayatın kapılarını açan bir anahtar olacaktır…

Devamı…

Bilimsel Araştırma ve Uygulamalı SPSS Temel Eğitimi

Saha araştırmalarını tasarlama, uygulama, SPSS ile analiz yapabilme ve raporlama yeteneğini geliştirmek için tasarlanmış temel eğitim programıdır. Temel bilgisayar bilgisine sahip herkesin katılabileceği bu eğitim programında kısa sürede temel analiz yetkinliğine kavuşmak…

Devamı…

Kobetsu Kaizen

İşletmenizde değişimi nasıl yönetiyorsunuz? Uzun soluklu bir yenilik mi peşindesiniz? Öneri sistemleri mi kullanıyorsunuz? Standart formlarınız mı var? Müşteri şikayetleri mi yol gösteriyor? Yoksa değişimi işinizin bir parçası haline mi getirdiniz? Yani Japon şirketleri gibi sürekli iyileştirmelerle mi değişimi yaşıyorsunuz? Japonya’da çalışan başına yıllık ortalama 50 Kaizen uygulanıyor. Sıkça duyduğunuz…

Devamı…

 

 

 

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, All rights reserved