fbpx

EĞİTİMİN AMACI
Kurumlarda ortaya çıkabilecek olası çatışmaların kaynağını belirleyebilmek ve zamanında alınan önlemlerle çatışmayı oluşmadan önleyebilmek için örgütsel çatışmanın nasıl yönetilebileceği hakkında katılımcılara bilgi vermek ve çeşitli uygulamalarla bilgilerin günlük yaşantıda nasıl kullanılacağını açıklamak

EĞİTİMİN HEDEFİ
Bireysel çatışma ile örgütsel çatışma arasındaki ince ayrımın, katılımcılar tarafından belirlenebilmesini sağlamak ve örgütsel çatışmayı önceden belirleyebilecek bir farkındalık oluşturabilmek için ne tür uygulamaların yapılması gerektiği konusunda bilgi vermek

KİMLER KATILMALI
– Kurumlarda her kademede yönetici olarak görev yapanlar,
– Konu hakkında bilgi sahibi olmak ve bu konuda bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenler

Eğitimin İçeriği :

– ÇATIŞMA KAVRAMI
– Bireysel ve Örgütsel Çatışmanın Tanımı ve Kapsamı
– Bireysel Çatışma ile Örgütsel Çatışma Ayrımı
– Çatışma Türleri
– Çatışmaya İlişkin Görüşler
– ÖRGÜTLERDE ÇATIŞMA KAVRAMI
– Çatışma Döngüsü
– Çatışmanın Suçlusu
– Çatışmayı Önceden Fark Edebilmek
– Çatışmanın Semptomları
– Pozitif ve Negatif Çatışma Ayrımı
– ÇATIŞMA YÖNETİMİNİN STRATEJİLERİ
– Çatışmanın Gelişim Evreleri
– Çatışma Süreci
– Çatışma Yönetiminin Aşamaları
– ÇATIŞMA KAYNAKLARI
– Sınırlı Kaynaklar
– Birbirine Bağlı Çalışma Etkinlikleri

-ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA YÖNETİMİ
– Etkinlik Farklılıkları
– İletişim Sorunları
– Algılama Farklılıkları
– Yönetim Alanı ile ilgili Belirsizlikler
– ÇATIŞMALARI ÖNLEME VE ÇÖZME YÖNTEMLERİ
– Zor ve Sorunlu İnsanları Yönetme
– Etkili Görüşme
– Arabuluculuk
– Kaçınma
– Yumuşatma
– Amaç Belirleme
– Görev ve İş Verme
– Sorun Çözme
– Ödün Verme
– Görev ve Görev Yeri Değiştirme
– Örgütsel İlişkileri Değiştirme
– Güç ve Otorite Kullanma
– Cezalandırma
– ÇATIŞMANIN SONUÇLARI
– Olumlu Sonuçlar
– Olumsuz Sonuçlar

EĞİTİMİN SÜRESİ
1 GÜN
KATILIMCI SAYISI
20 Kişiyi (en fazla) geçmeyen gruplar şeklinde

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, All rights reserved

İlgili Yazılar