fbpx

1. Eğitimin Amacı

ABD’deki Project Management Institute’ün (PMI) standartları temelinde geliştirilmiş olan eğitim programı, proje yönetimi temel süreçlerinin ve bilgi alanlarının ve proje yönetimi için gerekli temel yöntem ve tekniklerin öğretilmesini amaçlamaktadır.

PMI metodolojisini oluşturan 10 proje yönetimi bilgi alanı ve 5 proje yönetim sürecinin anlatımı, kavram, terim, teknik ve araçların vaka çalışmaları ile aktarımı programın kapsamıdır.

Bu eğitim, proje yönetimi metodolojisi ve proje yönetiminin kapsam, zaman, bütçe, kalite, insan ilişkileri, iletişim, tedarik ve risk yönetimi gibi değişik alanlarında kullanılan yöntem ve araçlarının başarıyla uygulanmasına katkıda bulunacaktır.

Eğitimin sonunda, Microsoft Project yazılım aracının proje planlama ve yönetiminde etkin olarak nasıl kullanılabileceği örneklerle gösterilecektir. Microsoft Project’in kullanımıyla ilgili önceden bilgi sahibi olunması öngörülmemektedir. Eğitimde, MS Project’i kullanım yollarını, uygulama örnekleri ve pratik egzersizler temelinde gösterilmektedir.

2. Eğitimin İçeriği

Eğitimde sistematik tasarım ve ürün geliştirme ile ilgili aşağıda listelenen konular kapsayacaktır:

1 – Proje Yönetimi Metodolojisi

1.1 – Genel Tanıtım

1. Proje Nedir?

2. Yönetim ve Organizasyon

3. Proje Yönetimi Nedir?

4. Programlar ve Program Yönetimi

1.2 – Proje Yönetimi İçeriği

1. Proje Safhaları ve Proje Ömür Döngüsü

2. Proje Paydaşları

1.3 – Proje Yönetimi Süreçleri

1. Proje Süreçleri

2. Süreç Grupları

3. Süreç Etkileşimleri

4. Süreç Etkileşimlerinin Değiştirilmesi

5. Proje Yönetimi Süreçlerinin Şematik Gösterimi ve Tanımı

1.4 – Proje Entegrasyon Yönetimi

1. Proje Beratı (Charter) Geliştirme

2. Taslak Proje Kapsam Beyanı Geliştirme (Mantıksal Çerçeve)

3. Proje Yönetim Planı Geliştirme

4. Proje Uygulamasını Yönlendirme ve Yönetme

5. Proje Çalışmaları İzleme ve Kontrolü

6. Tümleşik Değişiklik Kontrolü

7. Proje Kapanışı

1.5 – Proje Kapsam Yönetimi

1. Kapsam Planlama

2. Kapsam Tanımlama

3. İş Dağılım Ağacı Oluşturma

4. Kapsam Doğrulama

5. Kapsam Kontrolü

1.6 – Proje Zaman Yönetimi

1. Aktivite Tanımlama

2. Aktivite Sıralama (PERT, CPM)

3. Aktivite Kaynak Tahmini

4. Aktivite Süre Tahmini

5. Proje Takvimi (Schedule) Geliştirme

6. Proje Takvimi Kontrolü

1.7 – Proje Maliyet Yönetimi

1. Maliyet Tahmini

2. Bütçeleme

3. Maliyet Kontrol

4. Kazanılmış Değer (Earned Value) Yönetimi

1.8 – Proje Kalite Yönetimi

1. Kalite Tanımı

2. Kalite Standartları

3. Kalite Planlama

4. Kalite Güvence Uygulaması

5. Kalite Kontrol Uygulaması

1.9 – Proje İnsan Kaynakları Yönetimi

1. Organizasyon ve Motivasyon Teorileri

2. İnsan Kaynakları Planlama

3. Proje Personel Tedariği

4. Proje Takımını Geliştirme

5. Proje Takımının Yönetimi

1.10 – Proje İletişim Yönetimi

1. İletişim Yönetimi Planlama

2. İletişim Yönetimi

3. İletişim Kontrolü

1.11 – Proje Risk Yönetimi

1. Risk Yönetim Planlama

2. Risk Tanımlama

3. Nitel ve Nicel Risk Analizi

4. Risk İzleme ve Kontrol

1.12 – Proje Tedarik Yönetimi

1. Satın Alma ve Edinim Planlaması

2. Sözleşme Planlama

3. Talepte Bulunma

4. Kaynak Seçimi

5. Sözleşme Yönetimi

6. Sözleşme Sonlandırma

1.13 – Proje Paydaş Yönetimi

1. Paydaş Belirlenme

2. Paydaş Yönetimi Planlanma

3. Paydaş İlişkileri Yönetimi

4. Paydaş İlişkileri Kontrolü

2 – MS Project ile Proje Planlama ve Yönetimi

1. Yeni bir proje için MS Project’i nasıl başlatır ve ne ayarlamalar yaparsınız

2. MS Project’e aktiviteleri girmek ve aktivite zaman planı oluşturmak

3. MS Project’te kaynak tanımlama ve kaynak atama

4. Maliyet hesaplama ve bütçe çıkarma

5. Baseline ve Interim planlar oluşturma

6. Proje Yürütülmesi, İzlenmesi ve Kontrolü

7. Raporlama

3. Eğitim Genel Bilgileri

Süre: Tavsiye edilen süre 18 saat / 3 gündür. Ancak, PMI’ın PMP sertifikasına başvurulması düşünülüyor ise eğitimin daha detaylı verilebilmesi için 36 saat / 6 gün olması gerekmektedir.

Hedef Kitle: Şirket Sahipleri ve Yöneticileri; Yeni Ürün & Hizmet Geliştirme, Araştırma Geliştirme (ArGe), Proje ve İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama Bölüm Çalışanları ve Yöneticileri; Ürün Yöneticileri; İnovasyon Proje Yöneticileri, Proje Yöneticileri

Katılımcı Sayısı: Her bir seans için maksimum 25 kişi

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, All rights reserved

 

İlgili Yazılar