fbpx

“Kurumsallaşma Danışmanlığı Eğitimi”, Eydep projesine (Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme  ve Destekleme programı ) özel olarak, Savunma Sanayine üretim yapan  firmalarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Kurumsallaşma, kuruluşların (özel ve kamu) piyasanın ve günün koşullarına uygun yönetim ve organizasyon yapılarını oluşturarak gerekli sistemleri kurmaları, kuruma özgü davranış, norm, standart ve ilkeleri belirleyerek bunları yazılı hale getirmeleri ve bir bütün olarak uygulamalarıdır. Belirlenmiş olan kuralların, değerlerin ve sosyal etkileşim kalıplarının sürekli bir şekilde gelişmesi, standartlaştırılması ve bunların sürdürülmesi ve gerektiğinde yenilenmesi süreci kurumsallaşma süreci olarak tanımlanır.

KURUMSALLAŞMADA DANIŞMANLIK AŞAMALARI
1. Kuruluşun temel amaçları, vizyonu ve misyonunun tanımlanması.
2. Kuruluşun amaçları yönünde, örgüt yapısının ve organizasyon şemasının oluşturulması
3. Görev tanımlarının yapılması, sorumluluk ve yetkilerin dağıtılması
4. İş yönetiminin yönerge ve yönetmeliklerinin hazırlanması
5. İş ile ilgili zaman, yöntem ve kalite standartlarının belirlenmesi.
6. Adil ve dengeli bir ücret/maaş sistemi için iş ve performans değerlendirme sisteminin oluşturulması
7. Çalışmaların gelişimine yönelik planlama ve sürekli mesleki eğitim sisteminin kurulması
8. Etkin ve adil bir işe alma, yerleştirme ve terfi sisteminin kurulması
9. Sürekli bilgi akışı sağlayan bilgi sisteminin kurulması
10. Etkin yönetsel ve mali denetim sisteminin kurulması

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi- All rights reserved

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

İlgili Yazılar