fbpx

Değişim Yönetimi Eğitimi Amacı

Değişim Yönetimi Eğitimi, Değişim ve yenilik yapma sürecini kapsayan, işletmenin verimliliği ve etkililiğini artırmaya yönelik olan ve aynı zamanda işletmenin ve bireylerin tutum ve davranışlarını değiştirerek işletmenin yapısı, teknolojisi, süreçleri ve kültürü arasındaki ilişkileri düzenleyen “değişim yönetimi” kavramı incelenecektir.

Değişim Yönetimi Eğitimi İçeriği

 • Değişimin Tanımı ve Modeli
 • Değişim Süreci ve Temel Kavramları
 • Değişimin Amacı
 • Değişimin Yönetilmesinin Faydaları
 • Değişimi Engelleyen Faktörler
 • işletme Geliştirme Tanımı
 • işletme Geliştirme Süreci
  • Planlama
  • Analiz
  • Müdahale
  • Sonuç ve Değerlendirme
 • İşletme Geliştirmede Uygulanan Müdahale Yöntemleri
  • Stratejik Analiz
  • Büyük Grup Yöntemleri
  • Döngüsel Yöntemler
  • Diğer Değişim Yönetimi Araçları
 • İşletme Geliştirmenin İş Performansına Etkileri
 • Etkili İş Performansı İçin İşletme Geliştirmede Dikkat Edilecekler
 • Etkili Değişim Yönetimi ve İşletme Geliştirmenin Önündeki Engeller ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Uygulama Örnekleri

Neler Kazanılır?

Değişim Yönetimi Eğitimi ile;

 • Değişimin dinamikleri daha iyi anlaşılacak,
 • Değişim karşısında bir ihtiyaç olarak kurum geliştirmenin gerekliliği kavranacak,
 • İşletme geliştirmenin tanımı, süreci, yöntemleri konularında farkındalık yaratılacak ve mevcut farkındalık artırılacak,
 • İşletme geliştirme uygulamalarının yapılma yöntemleri kazanılacaktır.

Katılımcı Profili

 • İşletmede Görev Yapan Orta ve Üst Düzey Yöneticiler
 • Değişim Sürecinde Bulunan Kurum ve İşletmelerdeki Çalışanlar

 

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, All rights reserved

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.