fbpx

İnsan Kaynakları Eğitimi

Amaç: İnsan Kaynakları Yönetimi, global iş dünyasında verimin, kurumsal ve bireysel memnuniyet ve başarının anahtarı olarak görülmekte ve değer görmektedir.

Ülkemizdeki ve dünya genelinde Etkin İnsan Kaynakları yönetim uygulamaları, bir yandan çalışanın gelişim ve performansını garanti almayı hedeflerken; diğer yandan işverenlerin haklarını ve amaçladığı kurumsal başarıya ulaşmasını sağlar.

Bu eğitim ve uygulama programın amacı, İnsan Kaynakları Yönetimi’nin kilit konularında güncel ve pratik bilgileri aktarmaktır. Bu program kapsamında, İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili esaslar aktarılacak ve eğitim kapsamındaki konularda yapılacak örnek uygulama ve pilot çalışmalar ile beceri ve yetkinliklerin artırılması sağlanacaktır.

Eğitim İçeriği :

  • İnsan Kaynakları Yönetimi nedir ve hangi konuları içerir?
  • İş analizi ve görev tanımları hazırlama
  • İş süreçleri ve görev tanımları bütünlüğü
  • Eleman seçme ve mülakat teknikleri
  • Performans yönetimi
  • İş değerleme ve ücret yönetimi
  • Kariyer ve yetenek yönetimi

Uygulama Çalışması:

Eğitim konu başlıkları bazında standart form ve uygulamaların nasıl tasarlanacağı bilgileri hayata geçirilecektir.

Bu kapsamda;

Performans Değerlendirme Formu tasarlanacaktır. Bu uygulamada, İşe İade Davaları ile iş akdi feshi durumlarında değerlendirilmek üzere kurumsal başarı kriterlerini içermesi hedeflenmektedir.

İş analizi ve görev tanımları şablonu tasarlanacaktır. Böylelikle iş/unvan bazlı tanımlama yöntemleri hayata geçirilecektir.

Pilot Çalışma:

Uygulama aşamasında hazırlanan formların pilot çalışma ile kullanım pratiği yapılacaktır.

Bu kapsamda; yetenek yönetimi, iş analizi,

İş analizi çerçevesinde hazırlanan görev tanımları şablonu üzerinden örnek bir görevin tanımı oluşturulacaktır.

Toplam Eğitim Süresi: 3 Gün (18 saat)

elemen seçme kriterleri, iş süreçleri

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, All rights reserved

İlgili Yazılar