fbpx

Küreselleşen yoğun rekabet ortamında işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajına sahip olabilmesi için teknolojisini geliştirmek, kapasitesini artırmak ve yeni pazarlar yaratmak için Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ağırlık vermek, maliyetleri azaltmak ve kaliteli mal/hizmet üretiminde hızlı olmak durumundadır. Bu sebeple müşteri beklentilerin hızlı bir şekilde karşılanması gerekmektedir. Bu maksatla müşteri beklentilerinin karşılanabilmesi için problemlere hızlı çözümler üretmek maksadıyla hazırlanan bu eğitimin amacı; eğitime katılanlara katılımcı, yenilikçi ve yaratıcı olmayı özendirmek, birlikte çalışma kültürünü teşvik etmek ve etkili sonuçlar elde etmek maksadıyla problemin bir parçası olmak yerine karar verme tekniklerinden yararlanarak çözümler önerir hale getirmektir.

Eğitimin İçeriği:
• Problemin tanımı
•Problem çözmenin amacı
•Kurumsal sorunlar
•Problem çözme süreci
•Problem çözme aşamaları
•Amaç-araç dengesi
•İşletme stratejisi, birim eylem planları
•Birimler arası koordinasyon
•Problem analiz teknikleri
•Karar verme teknikleri
• Veri toplama, analizi ve değerlendirme
•Çalışmaların senkronizasyonu
• Uygulama, izleme ve değerlendirme

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

#hayatafokuslan

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, All rights reserved

İlgili Yazılar