fbpx

Mevzuat Eğitimleri

Mevzuat Eğitimleri

Personel Mevzuatı

Devlet Memurları İstihdamı Belediye Zabıta ve İtfaiye Memurlarının İşe Alınması Amirlerin Memurları Yetiştirme Yükümlülüğü Zabıta ve İtfaiye Memurl...

Belediye Mevzuatı

5393 Sayılı Belediye Kanunu Uygulaması 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Uygulaması 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Uygulaması Bel...

Anayasa

Devletin Temel Amaç ve Görevleri Yasama Yetkisi Yürütme Yetkisi ve Görevi Yargı Yetkisi Kanun Önünde Eşitlik Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğ...

İç Denetim

1) İç Kontrol Sistemi Oluşturma (COSO yaklaşımı) (5 gün) 2) Risk Odaklı İç Denetim: Teknik ve Uygulamaları (2 gün) 3) İç Denetçiler İçin İç Kontrol ...