fbpx

Saha araştırmalarını tasarlama, uygulama, SPSS ile analiz yapabilme ve raporlama yeteneğini geliştirmek için tasarlanmış temel eğitim programıdır. Temel bilgisayar bilgisine sahip herkesin katılabileceği bu eğitim programında kısa sürede temel analiz yetkinliğine kavuşmak hedeflenmektedir. Rakam ve bilgilerin karmaşık dünyasından bilginin disiplinli bir şekilde sunumuna geçiş için mükemmel bir fırsat sizi bekliyor.

Eğitimin Süresi: 2 gün

Eğitim İçeriği:

 • Bilimsel Araştırmaya Giriş
 • Problemin Tespiti ve Araştırma Sorusu
 • Araştırmanın Amacı ve Önemi
 • Araştırma Metodolojisi
 • SPSS ile Temel Analiz
 • SPSS Paket Programını Tanıma
 • Komutların Kullanılması
 • Verilerin Hazır Hale Getirilmesi
 • Değişken Türleri, Tanımlanması ve Hesaplanması
 • Tanımlayıcı İstatistik
 • Frekans Analizi
 • Grafik Oluşturma
 • Güvenirlik Analizi
 • Faktör Analizi
 • Temel Bileşenler Analizi
 • Korelasyon Analizi
 • Regresyon Analizi (Doğrusal-Basit, Çoklu ve Aşamalı)
 • t-Testi (Bağımsız Örneklem)
 • Tek Yönlü Varyans Analizi
 • Nonparametrik Testler (Ki kare analizi, Mann Whitney U testi, Kruscal Wallis H testi, Wilcoxon İşaretli Sıralar testi)

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, All rights reserved

İlgili Yazılar