fbpx
Kalkınma Ajanslarının Eğitim Projeleri İçin Mevzuatlarına Uygun Eğitimler
İNTERNETTE ARAMA94%
EGİTİM SONRASI MEMNUNİYET97%
KURUMSAL TALEP89%
93%Genel Puan
Okuyucu Puanı: (1 Oy)
23%

Kalkınma Ajansı Destekli Eğitimler

 

Etkin Yöneticilik ve Liderlik

Katılımcılara geçmişten gelen geleneksel yönetim anlayışı ile batıdan örneklenen yönetim anlayışının olumlu ve olumsuz yönleri açıklanarak kurumlarına özel uygulanabilir.”Sistem Liderliği Modeli”ni oluşturmaları için yol gösterilmektedir.

 

Beden Dili ve Kişisel İmaj Eğitimi

Katılımcıların, duygu ve düşüncelerinin yansıması olan beden dilini, doğru iletişim kurabilmede kullanmalarını sağlamak ve insanların iletişimlerinde beden dilinin ne boyutta etkili olduğunu göstermektir.

 

Takım Çalışması

Basarının zeminini hazırlayan doğru yapılanmış ekipler oluşturarak, kurumlarda basarının sürekliliğini sağlamak, ekip bilincinin oluşmasına ortam hazırlamak ve birlikte çalışmanın keyifli yönlerini katılımcılara uygulamalarla göstererek bir ekip olabilmenin avantajlarını – yöntemlerini aktarmaktır. Unutmayın! Bir zincir en zayıf halkası kadar kuvvetlidir.

 

Zaman Yönetimi

Katılımcıların sosyal hayatlarındaki ve kariyerlerindeki hedeflerine daha kolay ulaşabilmeleri için hayat dengelerini daha kolay sağlayabilmeleri için herkese eşit olarak verilmiş tek şeyin, yani; zamanın, bilinçli, doğru ve verimli kullanılmasının öğretilmesidir.

 

Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerle dolaylı veya doğrudan iletişim kuran kurum çalışanlarının, ilişkileri daha iyiye götürmesine destek vermek ve olası çıkabilecek sorunlara karsı önlem almalarını sağlamak ayrıca katılımcıların ve çalıştıkları kurumların sektörlerinde fark oluşturabilecek ipuçları verilerek daha da başarılı olmalarına zemin hazırlamaktır.

 

Problem Çözme

Katılımcıların özel hayatlarında ve profesyonel iş hayatlarında karşılaşabilecekleri sorunlara sistematik yaklaşmasını sağlayarak, uygulanabilir çözümler üretmesine yardımcı olmak ve katılımcılara sorun çözme konusunda yetkinlik kazandırmaktır.

 

Müzakere Teknikleri

İşletmeler açısından her geçen gün biraz daha önemli hale gelen müzakerelerde en çok faydayı sağlayacak yetkinlikte bilgi ve yeteneğe sahip personelin yetiştirilmesi, her kademede yönetici ve personelin müzakere becerilerinin geliştirilmesi ve değişik konularda değişik müzakere yöntemlerinin çok yönlü olarak ele alınmasıdır.

 

Satış Teknikleri

Satış bir yarıştır; saniyenin binde biri farkla rakibinin önüne geçen satış uzmanı, müşteriyi kazanır ve büyük ödülü alır. Bu anlayışla kurumların satış departmanlarına, satısını yaptıkları ürünler veya hizmete farklı bir bakış açısı kazandırarak, amaca daha sağlıklı ve kalıcı ulaşmayı sağlamak ve satış sürecini müşteri memnuniyeti ile devam ettirmelerine yardımcı olmaktır.

 

NLP Yöntemleriyle Satış

Katılımcılara kendilerini ve diğer insanları daha kolay tanımayı, kendimizi nasıl ifade ettiğimizin farkına varmayı ve insanların kendine özgü dilini anlayarak onların anladığı dilde iletişim kurabilmeyi hedeflemektedir. Bu becerilere sahip olan kişilerin satış sürecini daha eğlenceli ve pratik bir hale getirdikleri uygulamalarla öğretilmektedir.

 

Sunum Teknikleri

Katılımcıların etkili sunum planlama- hazırlama – uygulama becerilerinin geliştirilmesi; sunumda ve topluluğa hitabette efektif ses ve nefes kullanımı; topluluk karşısında anlaşılır, etkileyici ve ikna edici konuşma, topluluğun dikkatini sunum boyunca ayakta tutabilme becerilerinin kazandırılmasıdır.

 

Toplantı Yönetimi

Toplantıların, kurum ve çalışanlar adına verimli olabilmesi için; sağlıklı planlanıp, etkin sürdürülüp, sonuç vermesi gerekir. Bu gereklilik doğrultusunda katılımcılara toplantıların verimli sonuçlanabilmesi için planlama, etkin dinleme ve konuşma, öneri hazırlama ve sunma, kararların raporlanarak hayata geçirilmesi konularında yetkinlik kazandırmak veya var olan yetkinliklerini sistematik bir şekilde güçlendirilir.

 

Stres ve Öfke Kontrolü

Stres, modern çağın insanlığa en büyük armağanıdır. Katılımcılar, yasamın getirdiği değişikliklere ayak uydurmaya çalışırken dengeyi sağlayabilmek için; strese sebep olan faktörlerin karsısında farkındalıklarını arttırabilecekler ve stresin özel hayatlarında ve is hayatlarında ortaya çıkardığı olumsuz yansımalarını en aza indirgemenin profesyonel ve uygulanabilir yöntemlerini öğrenebilecekler veya mevcut yetkinliklerini geliştirebileceklerdir.

 

Kurumsal Kültür Bilinci

Katılımcılara, çalıştıkları kurumun büyük bir parçası olduklarını somut açıklamalarla göstererek, kurumlarıyla aynı misyonu ve vizyonu benimsemelerini sağlamak ve aynı gayeye hizmet etmenin hem kendilerine hem de kurumlarına çeşitli artı değerler katacağını göstererek aidiyet duygusu geliştirilecektir.

 

Öneri Hazırlama ve Sunma Teknikleri

İs hayatında isleri daha kolaylaştırmak adına öneri sunmak ve fikir beyan etmek herkes için çok kolay değildir. Gerek is arkadaşlarının önünde küçük düşme korkusu, gerekse kendi fikrinin ise yaramayacağı düşüncesi çalışanların bir adım geride kalmasını beraberinde getirmektedir. Bu eğitimle amaçlanan, kurumların; değerli, uygulanabilir, kendilerine ve kişilere fayda sağlayabilecek öneriler toplayabilmesi için, çalışanlarını öneri vermeye özendirmek ve kişilerin öneri sunma becerilerini geliştirerek kurumlarda öneri sisteminin hayata geçirilmesini sağlamaktır.

 

Eğiticinin Eğitimi

Eğiticilik herhangi bir konuyu çıkıp anlatmak mıdır? Katılımcıların neyi ne kadar anladığının çözümlenmesi, nasıl öğrendiği ve mesajın onların anladığı dilden nasıl ve hangi yöntemlerle verileceği, üzerine ciddi zaman ve kaynak harcanan eğitimlerin verimliliğini dramatik bir şekilde değiştirmektedir. Eğiticinin eğitiminin hazırlanışı da tüm eğitimlerimiz gibi eğiticinin eğitim yöntemleri ile gerçekleştirilmiştir. Eğitim sonunda katılımcılar hem kendi öğrenme stratejilerinin farkına vararak öğrenme performanslarını geliştirecek hem de daha etkin öğreticiler olacaklardır.

 

Fonetik Diksiyon

Fonetik-Diksiyon eğitimi; doğru, etkili ve güzel konuşabilmeye yarar. Güzel ve etkili konuşmada diksiyon (söyleniş-telaffuz) yani seslerin doğru çıkarılması son derece önemlidir. Diksiyon; söz söylerken, duygu ve düşünceleri doğru, üslubuna uygun olarak anlatmak için sesin uyumunu, söylenişini, sözcük hecelerinin uzunluğu, kısalığı ve vurguları bakımından doğruluğunu; jesti, mimiği, takınılacak tavırları yerinde ve güzel kullanma sanatıdır.

 

Hafıza Teknikleri

Hafıza Teknikleri Eğitimi ile yetişkin ve öğrenciler hayata dair bilgi ve kavramları kalıcı bir şekilde kısa sürede öğrenecek; SBS/YGS/LYS vb sınavlarda öğrenciler daha başarılı olacaklardır.

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, All rights reserved