fbpx

İletişimde, olumsuz durumların kaynağını belirlemek ve önce bu durumu önlemek için karşımızdaki kişiye farklı bir anlayışla yaklaşmak gerekir. Zor durumlar ve zor insanlar karşısında kontrollü davranmak, bu durumun hem kendimiz hem de karşımızdaki kişi için uygun bir şekilde sonuçlanmasını sağlar. Bu sonuçlara ulaşabilmek bazı bilgi ve becerileri gerektirmektedir. Eğitimde katılımcılara bu bilgi ve becerilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği :
• Temel kavramlar
• İnsan davranışlarındaki farklılıkların kaynakları
• Bazı kimseler neden zor insan olurlar?
• Çatışmalı zor durumlar
• Olumsuzluk kaynakları, nedenleri ve başa çıkma yöntemleri
• Yaygın zor insan tipleri ve davranışları
• Zor davranışlara örnekler
• Zor insanlara yaklaşım nasıl olmalıdır?
• Zor insanlar karşısında taktikler
• Ast-Üst ilişkilerinde zorlu durumlar
• Zor insanları sakinleştirme teknikleri
• Memnuniyetsiz kişileri memnun etmede dikkat edilecek hususlar
• Güven uyandırma

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, All rights reserved