fbpx
“Öğrenilmiş Dersler”

AMAÇ
Ticaretin, %99’u 2020 yılında E-Ticarete taşınacak.  Facebook’un 1 Milyar kullanıcıyı aşmasıyla “Sosyal Ticaret Dönemi” başladı Ticari firmalar, interneti işe kattıkları oranda pazarda olacaklardır. Aksi halde yaşamaları çok güç olacaktır. Bu zirveyi fırsat bilerek bir noktadan başlayınız.   Eğitimde  pazarlamanızı internet ve sosyal medyayı kullanarak nasıl değiştireceğinizin yollarını gösterilecektir. İşinizde Facebook’u, Twitter’i, Linkedin’i, Google, Youtube nasıl kullanacağınıza dair strateji, plan, taktik ve örnek uygulamalar gösterilecektir.

HEDEFLER
Programımıza katılan kişiler;
•  Ticaretin nasıl sosyal ticarete dönüştüklerini göreceklerdir. Sosyal Ticaret planı hazırlanması konusunda bilgi ve beceri sahibi olacaklar.
•  Ürün ve Hizmetleriyle Sosyal Medyada (Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube vb) pazarlamanın inceliklerini başarılı ve başarısız uygulama örneklerini izleyerek öğreneceklerdir.
•  Ürün ve Hizmetlerinin Google gibi Arama Motorlarında üst sıralarda çıkmasına yönelik bilgilerin yanı sıra Sosyal Ağlardaki bilgilerinin Google’de nasıl üst sıralarda çıkacağı konusunda bilgi ve beceri elde edineceklerdir.

İÇERİK

1.    Dijital Pazarlamaya Giriş
Dijital pazarlama; web pazarlama, online pazarlama, internet pazarlama olarak da adlandırılır. Dijital pazarlama, kurumların pazarlama aktivitelerinin temelini oluşturan stratejik bir süreçtir.

Bu bölümdeki konular; geleneksel pazarlama ve dijital pazarlama Dijital pazarlamanın kavramları, özellikleri, etkileri ve fırsatları, dijital dünyada fark yaratmak

2.    Arama Motoru Pazarlama
Tüketiciler, rakipler, iş ortakları herkes internet ortamında yer alıyor. Dijital pazarlamanın en önemli adımı internette görünür olmaktır. Görünür olmanın yolu da web sitelerinin arama motorlarına (google vs) uygun bir şekilde tasarlanması ve içeriklerin oluşturulmasıdır. Bu bölümde dijital pazarlama açısından arama motoru optimizasyon stratejileri ve uygulama örnekleri anlatılacaktır.

3.    Online Reklamcılık
Online reklam pazarlamanın kaçınılmaz yöntemlerindendir. Bu bölümde ürün ve  hizmetlerinizi hedef kitlenize ulaştırmanız için etkin ve en ekonomik yöntemler anlatılacaktır.

4.    Eposta Pazarlama
Doğru kurgulanan e-posta pazarlama, dijital pazarlamanın en önemli silahlarındandır. Bu bölümde e-posta kampanyası nasıl oluşturulacağı (tasarımı, içeriği, gönderilmesi, geri dönüş takibi vs) , yeni müşterilere ulaşma ve müşteri memnuniyetini arttırmada, satışların arttırılmasında e-posta pazarlamanın kullanılması ve izinli pazarlama metotları anlatılacaktır.

5.    Sosyal Medya Pazarlama
Sosyal medyanın toplumun her kesiminde yaygın kullanılmasıyla “sosyal ticaret” dönemi başlamıştır. Müşteriler, sosyal medyada marka hakkında  konuşuyorlar ve satın alma davranışlarını sergiliyorlar. Bu bölümde sosyalmedya kanallarının (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, YouTube ve Google +, bloglar ) dinamikleri anlatılarak, dijital pazarlamada bu kanalları   nasıl kullanacağımız ulusal ve uluslar arası örneklerle anlatılacaktır.

6.    Analitik
Analitik sayesinde işinizi online ortamda izleyebilir, ölçebilir ve raporlayabilirsiniz. Bu bölümde online ortamda izleme araçlarını nasıl kullanacağımız örneklerle anlatılacaktır.

7.    Strateji ve Planlama
Dijital pazarlama faaliyetlerinin stratejisi ve planlamasının anlatılacağı bölümde şu konular üzerinde durulacaktır; Planlamanın kapsamı ve ana stratejiler, planlama, durum analizi, hedef kitle, amaçların belirlenmesi, aksiyon planı, bütçeyi hazırlama, ölçümleme,  iyileştirme ve entegre pazarlama planı örnekleri

KİMLER KATILMALI
•    Pazarlama ve Satış Profesyonelleri (Yöneticiler, Uzmanlar, Uzman Yardımcıları)
•    Ürün ve Hizmet Geliştiricileri, Sosyal Medya Konusunda Çalışanlar, Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkileri Çalışanları
•    Kendi İşinin Patronu ve Kendi İşini Kurmak İsteyenler

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, All rights reserved

İlgili Yazılar