fbpx

İTİBAR YÖNETİMİ

Amaç: Çağımıza damgasını vuran rekabet kişisel ölçekte başarıyı ön plana çıkarmıştır. Bu rekabet ortamında diğer profesyonellerden daha ön planda olmak için gerekli bilgiler bu programda paylaşılmaktadır.

 • Business etiquette (İş Hayatında Kurallar)
 • Randevular
 • Kartvizitiniz ve Siz
 • Profesyonel Hayat ve Giyim
 • İş Dünyasında Beden Dili
 • Takdim Tanıştırma
 • İş Yemekleri
 • Hediye Vermek
 • Telefonda İletişim
 • İş Seyahatleri
 • Oturma Düzenleri ve İçerdiği Anlamlar
 • Yemek ve İçki Kültürüne İlişkin Kurallar

ETKİLİ KONUŞMA VE İKNA

Amaç: Konuşmak iletişimin en fazla kullanılan aracı ve ikna etmenin anahtarıdır. Kişiler arası iletişimin başarısını doğrudan etkiler. Bu program, etkili konuşma uygulamaları ile ikna başarısını artırmaya yönelik yöntemleri paylaşmaktadır.

 • Etkili Konuşma ve Konuşmacının Özellikleri
 • Konuşurken Zamanı Yönetme
 • Diksiyon:
  • Nefes Kontrolü
  • Ses Kontrolü
  • Heyecan Kontrolü
  • Diksiyon ve Telaffuz
  • Konuşmada Akıcılık
 • Konuşmayı Planlama
 • Dikkat Çekme Teknikleri Davranış Teknikleri
 • İletişimin ve Beden Dilini Kullanmak
 • İknanın temelleri
 • Fikirleri Kabul görecek şekilde dile getirmek
 • İnsanlar nasıl etkilenirler?
 • İknanın psikolojisi
 • Etkili ve ikna eden insanların özellikleri

PROTOKOL KURALLARI

Amaç: Protokol kuralları, iş dünyasının ve sosyal hayatın en önemli gereklerinden birisidir. Bu program protokol kurallarını uygulamaya yönelik şekilde aktarmaktadır.

 • Hitap
 • Selamlama
 • Tanıştırma
 • El sıkışma (Tokalaşma)
 • Araç Protokol Kuralları
 • Makamda Protokol/ Üst-Ast Diyalogları
 • Protokolde Giyim Esasları
 • Hediye ve Çiçek Sunumları, Sofra Düzeni

KÜRSÜ HAKİMİYETİ VE HİTABET

Amaç: Kalabalık grupların karşısında konuşma yapmak profesyonel dünyanın gereklerindendir. Hitabet, geliştirilebilen bir beceridir. Bu program, konuşmacıların gelişimini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

 • Kürsü korkusunu yenmek
 • Saklanmadan konuşmak
 • Konuşma heyecanını yok etmek
 • Doğru hitabet yöntemleri
 • İnsanlar neleri duymak isterler?
 • Konuşmalarda doğru ifadeleri kullanmak
 • Hitabet başarısını artıran ve azaltan ifadeler
 • Pratik uygulamalar

LİDERLİK

Amaç: Lider, etrafını yönlendiren ve insanların takip ettiği kişidir. Bu program liderlik becerilerini yapılacak uygulamalarla artırmayı ve karizma unsurlarıyla insanları etkilemeyi hedeflemektedir.

 • Liderlik nedir?
 • Liderliğin siyasi boyutu
 • Bir lideri etkin kılan ilkeler
 • Gücün doğru kullanımı
 • Karizma nedir?
 • İnsanları etkileme sanatı
 • İnsanları yönetmek

ÖZGÜVEN GELİŞTİRMEK

Amaç: Özgüven, kişinin kendisi hakkındaki olumlu düşüncelerle harekete geçebilmesidir; düşük olması durumunda çeşitli yöntemlerle artırılabilir. Bu programda özgüveni güçlendirme becerileri uygulamalı olarak ele alınmaktadır.

 • Kendini tanımak
 • Düşük özgüvenin nedenleri
 • Güçlü ve zayıf yönleri analiz etmek
 • Özgüven nasıl artırılır?

KAMERA KARŞISINDA BAŞARILI OLMAK

Amaç: Ekranda olmak ve kameralar karşısında bulunmak yapılabilecek hataların görünür olması dolayısıyla zordur. Bu çalışma ile kamera karşısında rahat şekilde konuşma becerileri geliştirilmektedir.

 • Kamera heyecanını yenmek
 • Zor sorulara karşılık vermek
 • Doğru beden dili ve sözlü ifadeler kullanmak
 • Ekranda iyi görünmek
 • İmajı güçlendirmek
 • Doğru giysileri tercih etmek

İLETİŞİM VE ALGIYI YÖNETMEK

Amaç: Gerek kişisel yaşamımızda gerekse kurumsal olarak oluşturduğumuz algı başarının temelinde yer almaktadır. İnsanlarda oluşturduğu algıyı yönetebilenlerin kariyerleri için olumlu adımlar atabilmeleri kolaylaşmaktadır. Etki alanını güçlendiren bir diğer faktör de doğru iletişim metodlarını kullanmaktır. Bu program, etkin iletişim ve algı yönetiminin esaslarını uygulamaya yönelik olarak bir araya getirmektedir.

 • Algı nedir?
 • Algıyı kullanarak daha etkili iletişim kurmak
 • Algının iş yaşamımıza olumlu etkisi
 • Kişisel imajımızla doğru algıyı oluşturmak
 • İletişim ile algıyı yönetmek
 • İletişimde ustalaşmak

İNSAN PSİKOLOJİSİNİ ANLAMA

Amaç: İnsan pek çok gizemleri taşıyan bir varlıktır. İnsanı anlamak için temel psikolojik gerçekleri göz önünde bulundurmak gerekir. Bu program, insanı psikoloji perspektifiyle değerlendirmektedir.

 • Psikolojinin temel konuları
 • İnsan davranışını anlamak
 • Sözler, ifadeler ve davranışlar hangi psikolojik faktörlerin dışavurumudur?
 • İnsanları anlamanın ve onlarla iyi anlaşmanın anahtarları

BEDEN DİLİ

Amaç: Beden dili iletişimin sessiz halidir ve okunması zor ipuçlarıyla kendini gösterir. Bu program, beden dili elementlerini doğru analiz ederek olması gereken mesajları verme yöntemlerini içermektedir.

 • Beden dilinin araçları
 • Beden dili ile doğru mesajı iletmek
 • Diğer insanların beden dilini okumak
 • Toplantılarda beden dilini kullanmak
 • Konuşma yaparken kullanılabilecek etkili beden dili araçları

UZLAŞMAZLIK VE PROBLEM ÇÖZME Amaç: Profesyonel yaşamda karşılaşılabilecek uzlaşmazlık ve problemli durumları çözüme ulaştırmak mümkündür. Bu çalışmada etkili problem ve uzlaşmazlık çözümü yöntemleri aktarılacaktır.

 • Hangi durumlar problemdir?
 • Problem çözme metodolojisi
 • Uzlaşmazlık durumlarına nasıl yaklaşılmalıdır?
 • Etkili bir kişi olmak

KENDİNE HAKİM OLMAK

Amaç: Sabrı zorlayan durumlar ile karşılaşıldığında kişinin kendisine hakim olması ve profesyonel davranması gereklidir. Bu program zor durumlarda kendine hakim olma becerisi kazandırmaya yönelik olarak tasarlanmıştır.

 • Sabır taşıran durum ve insanlar
 • Dayanma eşiğini yüksek tutmak
 • Sinirlere hakim olma becerisi
 • Son söyleyeceğini ilk söylememek

STRESİ YÖNETEBİLMEK Amaç: Stres modern yaşamın vazgeçilemez bir unsurudur. Gerek özel yaşamda gerekse iş ortamında stresi doğru yönlendirmek başarıyı artırır. Bu çalışma stres dayanıklılığını artırır ve ortam stresini yönetebilme tekniklerini sunar.

 • Stres aslında nedir?
 • Stresi kullanarak başarıyı yakalamak
 • Stresli durumları nasıl yönlendirmek gerekir?
 • Stresli durum ve insanlarla başa çıkma yöntemleri

ORTAMI YÖNLENDİRMEK

Amaç: Bulunduğumuz ortamlar bizi de etkisine alabilir ve ortam etkisi herkes üzerine olumsuz bir etki yaratabilir. Bu çalışma ortamı olumlu yönde etkileyip ön plana çıkma becerisini artırmaktadır.

 • Ortamın enerjisini anlamak
 • Ortam enerjisi altındaki insanları çözümlemek
 • Moral ve motivasyonu etkilemek
 • Etkileyici olmak
 • İkna ve dönüşüm yöntemlerinde ustalaşmak

KİŞİSEL MÜKEMMELLİK

Amaç: Bireysel pratikte ve profesyonel ortamlarda mükemmelliğe ulaşmak öğrenilebilen bir beceridir. Bu program mükemmellik esaslarını paylaşmaktadır.

 • Kişisel organizasyon
 • Mükemmellik denildiğinde ne anlaşılmalıdır?
 • Mükemmellik bileşenleri
 • Mükemmellik uygulamaları

KRİZ YÖNETİM Amaç: Kriz yönetimi bir yöneticinin sıkılıkla karşılaştığı durumlardır. Serin kanlılığını koruyarak ve denenmiş yöntemleri kullanarak krizlere çözüm bulmak mümkündür. Bu program krizi yöneten metodları içermektedir

 • Hangi durumlar kriz olarak nitelendirilir?
 • Krizde doğru iletişimi sergilemek
 • Krizi ön görmek ve önlemek
 • Krize karşı dayanıklılığı artırmak
 • Psikolojik faktörleri yönetmek
 • Kriz durumunda yapılacaklar

MOTİVASYON

Amaç: Etkili kişi hem kendini hem de etrafını motive edebilen kişidir. Bu program motivasyon yöntemleriyle insanları aynı hedefe yönlendirme becerisini artırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır.

 • İçsel ve dışsal motivasyon
 • Kişileri motive etmek
 • İnsanları etkilemek ve hedefe odaklamak
 • Motivasyon kuralları
 • Pratik uygulamar

SOSYAL MEDYAYI ETKİN KULLANMAK

Amacı: Sosyal Medya programının amacı, internet dünyasında iletişim yönetimi ve pazarlama iletişiminin ip uçlarını öğrenmek ve sosyal medya araçlarının her sektöre kullanımı ve geliştirilmesini sağlamaktır.

 • Sosyal medyanın tanımı ve ana özellikleri
 • Sosyal medyada kullanılan araç ve sistemlerin türleri, birbirleriyle ilişkileri
 • Sosyal medyanın klasik medyadan farkları ve avantajları
 • Sosyal medyanın günümüz dünyasındaki etki alanı
 • Liderin sosyal medya profili
 • Sosyal ağlarda yapılması gerekenler, yapılmaması gerekenler
 • Sosyal medyada itibar yönetimi

ETKİN TOPLANTI YÖNETİMİ

Amaç: Daha verimli toplantıların gerçekleştirilmesine yönelik sorumluluklar ve yeni davranış biçimleri üzerinde durulmaktadır. Daha verimli toplantıların nasıl oluşturulabileceği detaylı olarak tartışılacaktır.

 • Yönetim anlayışları ve toplantılar
 • Toplantı ve toplantı türleri
 • Toplantılarda verimsizlik nedenleri
 • Toplantı süresince etkili olmak
 • Verimli toplantı için öneriler

YARATICILIĞI ORTAYA ÇIKARMAK

Amaç: Katılımcıların hem kendi hem de ekip üyelerinin yaratıcılıklarının bilincine varmaları, yaratıcılıklarını kullanmadaki engelleri fark etmeleri, potansiyellerini ortaya koyabilmeleri için kendi yeteneklerine deneme fırsatını bulmaları hedeflenmektedir.

 • Yaratıcılık kavramı
 • Kişisel / örgütsel yaratıcılık
 • Yaratıcı ortam yaratma
 • Yaratıcılığı etkileyen ortam

YÖNETİMDE ALTIN İLKELER

Amaç: Yöneticilerin işletmelerdeki önemlerini ve sorumluluklarını anlayabilecekler, Yönetimin fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların işlerine uyarlayabilecekler, Tutum ve davranışların, iş ahlakının, görünüşün ve kendine saygının çalışma performansını nasıl etkilediğini kavrayabileceklerdir.

 • Yönetim ve yönetici
 • Temel yönetim becerileri
 • Ekip çalışması
 • Liderlik
 • Performans yönetimi
 • Misyon, vizyon, hedef ve strateji

ZAMAN YÖNETİM Amaç: Kişilerin yaşamlarında sahip oldukları en değerli ve sınırlı kaynaklardan biri de zamandır. Bu seminerde özellikle yönetsel zamanın etkili ve verimli bir biçimde kullanımına yönelik yöntemler üzerinde durulacaktır.

 • Önemi ve kişisel başarıya katkısı
 • Zaman kaybettiren faktörler
 • Zaman yönetiminin ana prensipleri
 • Kişisel vizyon oluşturma

Eğitim Tarihi ve Ücreti: Güncel Eğitim Tarihleri ve Ücretleri İçin Tıklayın

Eğitim Yeri : Wyndham Hotel Ankara

Eğitim Süresi: 5-6 Saat

Eğitim Şartları

 • Aynı Eğitime 3 kişi ve üzeri katılımlarda %5 , 6 kişi ve üzeri katılımlarda %10 indirim verilmektedir.
 • Anlaşmalı Kurumlarımıza özel indirimlerimiz için irtibata geçiniz.
 • Tüm Eğitimlerin sonunda katılımcılara Katılım Sertifikası verilmektedir.
 • Tüm Eğitimler, Talep edilmesi halinde Kurum ve Kuruluşlara özel yapılabilmektedir. Minimum katılımcı sayısı Eğitime özel değişkenlik arzedebilir.
 • Kayıtlarımız eğitim tarihinden 3 gün öncesine kadar devam etmektedir.
 • Fokus Yaşam Akademisi ,gerektiğinde eğitim mekanını veya eğitmeni değiştirme, eğitimi iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutar.

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, All rights reserved