fbpx

Kurumlar hedefledikleri vizyonu gerçekleştirebilmek için bünyelerinde çalışan bireylerin yetkinliklerini kurumsal ve örgütsel çevredeki değişimlere göre geliştirmek, belli bir dönemde var olan eğitim ihtiyacını tespit etmek, gelecekle ilgili projelerde gereken yetkinliklere uygun altyapı sağlamak amacı ile Eğitim İhtiyaç Analizi yaparlar.
Kurumlarda eğitim ihtiyacının tespitinde iş analizlerinin birey / departman / kurum hedefleri bazında yapılması için; öncelikle yetkinlik kümeleri ile yetkinliklerin tanımları yapılmalıdır. Geliştirilmesi hedeflenen yetkinlikler uygun eğitim programları yapılandırılarak yıllık eğitim planına alınır. Planlanan eğitimler gerçekleştirilirken alınan geribildirimlerin değerlendirilmesi ile programın revizyonu gerçekleştirilir, izleme döneminde de alınan eğitimlerin işbaşındaki yansımaları değerlendirilir.
Bu çerçevede katılımcının donanımını artırmak, Eğitim İhtiyaç Analizinin hazırlanmasından değerlendirilmesine kadar bütün sürecin ele alındığı bu eğitim programında ; “Yöntem ve Formların” kullanılması, elde edilecek veriler ışığında “Eğitim Programlarının” oluşturulması, “Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesi” için gereken aşamalar, “Eğitim Sonuçlarının İzlenmesi”, Eğitim sonuçlarının eyleme dönüştürülmesi ve Kariyer planlamaya etkisi bu eğitimde uygulamalı olarak ele alınacaktır.

Eğitimin İçeriği:

Eğitim İhtiyaç Analizinden ne bekliyoruz?
Eğitim İhtiyaç Analizine neden gerek duyuluyor?
Kurumun strateji ve Hedefleri
Teknolojik Değişim
Yetkinlikler, Performans
Kariyer Planlama
İç Dış Müşteri Beklentileri
Yeni Ürünler
Eğitim İhtiyaç Analizinin Yararları
Eğitim İhtiyaç Analiz Türleri
Organizasyon Bazlı EİA
İş Bazlı EİA
Kişi Bazlı EİA
Eğitim İhtiyaç Analiz süreci
Hazırlık yapma
Bilgi Toplama
Bilgilerin Analizi
Bilgilerin Rapor Haline Getirilmesi
Eğitim İhtiyaç Analizi’nde Bilgi Toplamak İçin Başvurulacak Kaynaklar
Eğitim İhtiyaç Anket Formu
Karşılıklı görüşme Formları
Kurum kayıtları
Yeni Teknolojiler
İşe Giriş, İşten Çıkma Oranları, Terfiler
Verimlilik Analiz Raporları
İşten Ayrılanların Doldurduğu Formlar
Elde Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi
Yıllık Eğitim Planının Oluşturulması
Eğitim Planının Dönemsel Olarak Hazırlanması
Eğitim Planının Dönemsel Olarak Uygulanması
Uygulanan programların Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi
Sonuç ve Değerlendirme

Yöntem :Eğitim uygulama ağırlıklı ve interaktif bir tarzda olarak sürdürülecektir

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, All rights reserved