fbpx

 

RİSK YÖNETİMİ

 • Risk, Risk Faktörleri
 • İşletmeler İçin Risk Türleri
 • Risk Yönetimi,
 • Kurumsal Risk Yönetimi Ve Süreci
 • Geleneksel Risk Yönetiminden Kurumsal Risk Yönetimine Geçiş
 • Kurumsal Risk Yönetiminin Faydaları
 • Kurumsal Risk Yönetiminin Uygulanması
  • Hedeflerin Belirlenmesi
  • Mevcut Durum Analizi
  • Hedef Yapının Tespiti
  • Fark Analizi Ve Planlama
  • Dönüşüm Sürecinin Uygulanması

YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler
 • Net Bugünkü Değer Analizi
 • İç Karlılık Oranı Analizi
 • Geri Ödeme Süresi  Analizi
 • Başa baş Noktası
 • Duyarlılık Analizi
 • Fayda Maliyet Analizi
 • Fayda Maliyet Analizi Nedir?
 • Fayda Maliyet Analizi Nasıl Yapılır?
 • Fayda Maliyet Analizine İlişkin Teorik Yaklaşımlar
 • Faydaların Belirlenmesi
 • Maliyetlerin Belirlenmesi
 • Fayda ve Maliyetlerin Piyasa Fiyatlarıyla Parasal Olarak Belirlenemediği Durumlar için Gölge Fiyatlar

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, All rights reserved

İlgili Yazılar