fbpx

NLP ilkeleri ile satış; karşımızdaki kişinin zihninde pozitif bir deneyim yaşamasını sağlayarak, düşünce ve davranışını etkileyerek ikna etmek ve böylece ürünümüzü hayatına geçirecek motivasyonu yaratmaktır. Bu tarife göre; ürünle ilgili detayları çok iyi bilmek ve anlatmak, kişileri satış uzmanı yapmaya veya satışta başarılı olmaya yetmemektedir.

Her insanın, dünyayı algılama şekli farklıdır. Ancak algıladıklarımıza anlam kazandırma ve düzenlemeyle ilgili belirli temel yollar vardır. Karşımızdaki kişi kim olursa olsun ikna etmek istiyorsak, onun dünyayı nasıl algıladığını, hangi verilere önem verip vermediğini anlamak ve ona göre iletişim kurmak kaçınılmazdır.

Bu eğitim, katılımcılara kendini ve diğer insanları tanımayı, kendimizi nasıl ifade ettiğimizin farkına varmayı ve insanların kendine özgü dilini anlayarak onların anladığı dilde iletişim kurabilmeyi hedeflemektedir. Bu becerilere sahip olan kişiler satış sürecini daha eğlenceli ve pratik bir hale getirecekleri için işlerinde daha mutlu ve başarılı olacaklardır.

Eğitim İçeriği :

NLP Nedir?
NLP, Nasıl Fark Oluşturuyor?
NLP`nin Varsayımları
NLP Satışta Nasıl Kullanılır?
Kişiliklere Göre Yaklaşımlar
NLP İlkeleri ile İkna Stratejileri
Satışta İknanın 10 Sırrı
Müşterilerle Uyum ve Ahenk Kurma
Temel ve İleri Seviyede Uyumun Unsurları
Duyusal Keskinlik ve Kalibrasyonu Bilmenin Satıştaki Rolü
Temsil Sistemlerine (Görsel, İşitsel, Dokunsal) Göre Satış
Göz Erişim İpuçları
Beden Dili
Çevre Dili
İletişim ve Dil Unsurlarının Satışta Kullanımı
Meta Model Dil Kalıplarıyla Müşteriyi İkna
Soru Sorma Teknikleri
Aktif Dinleme
Ürünle Temas
İtirazlar
İhtiyaçlar
Karar Verme
Satış Kapama
Pareto Analizi
Öğrenmenin Basamakları

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, All rights reserved

İlgili Yazılar