fbpx

Fokus Uni-SİS Temel Modül Tanıtımları

 Fokus Uni-SİS platformu, üniversiteler dahilinde bulunan Sürekli Eğitim Merkezlerinin ihtiyaçları doğrultusunda özelleşmiş bir yazılım çözümüdür. Fokus Uni-SIS platformu ile kurumlar; katılımcı kayıt aşamasından sertifika basımına, tahakkuk – ödeme işlemlerinden proje takibine kadar birçok adımı tek bir panelden kolaylıkla yönetebilirler.

Modüller

    • Fokus Uni-SIS Merkez Modülü

Merkez modül yazılımın temelini oluşturan ve web tabanlı çalışan online bir sistemdir. Bu sistem sayesinde eğitim açılışı ve sınıflandırılması, katılımcı kayıtlarının oluşturulması, QR kodlu sertifika basımı ve doğrulama modülü ve raporlama sisteminden oluşmaktadır.

Katılımcı kayıtları manuel eklenebileceği gibi, mevcut web sitenize entegre edilecek bir online form ile yapılabilir. Başvurular esnasında harici bir kaynaktan ödeme ve başvuru toplanıyorsa web servis ile entegrasyon imkânı sağlar.

Katılımcı formlarının aktarılması esnasında, başvuru ücretinin de aynı anda tahsil edilmesi sanal pos entegrasyonu ile mümkündür. Bu modül ile bankalar ve üçüncü taraf ödeme altyapıları ile Fokus Uni-SIS entegre edilebilir.

Basılan sertifikalar yine sistem üzerinden hem doğrulama kodu hem de mobil cihazların kamerasından okutulan QR kod ile doğrulanabilir.

  • E-Devlet Sertifika Doğrulama Modülü

E-Devlet altyapısı ile kurumun vermiş olduğu sertifikaların doğrulanmasını sağlayan modüldür. Bu modül E-Devlet altyapısına göre özel hazırlanmış entegrasyon sistemi ile üretilen sertifikaların anlık olarak E-Devlet Sertifika doğrulama sistemine iletilmesini sağlar.

Basılan sertifikalar üzerindeki QR kod ve Barkod Numarası sistemi ile belge geçerliliği E-Devlet uygulamaları üzerinden kontrol edilebilir.

Katılımcılar yine kendi E-Devlet panelleri üzerinden sorgulama yaparak bugüne kadar kurumdan aldıkları belgeleri listeleyebilir, sorgulayabilir ve çıktı alarak paylaşabilirler.

 

  • Tahakkuk Yönetim Modülü

Kurum bünyesinde veya haricin verile eğitimlerin tahakkuklarının oluşturulması amacıyla kullanılan modüldür. Bu modül aracılığıyla, gerçek kişi veya tüzel kişi olan eğitmenlerin veya kuruluşların ödeme emirlerinin oluşturulması, gider – gelir raporlarının alınması, kurum ve kişi bazlı istatistiklerin oluşturulması gibi faaliyetler yürütülebilir.

Oluşturulan eğitmen ve cari hesap listesinden bu kişilere ait banka hesap bilgisi, kişisel bilgiler, iletişim ve özlük bilgileri girilerek takip edilebilir.

 

  • Proje Yönetim Modülü

Kurum bünyesinde sürdürülen eğitim ve diğer faaliyetlerin projelendirilmesinde kullanılan takip modülüdür. İş takip basamakları adım adım girilerek, hangi projede hangi aşamada olduğu takip edilebilir.

İş takip basamaklarının kişilere göre atamaları yapılarak sorumlu kişiler belirlenebilir. Hiyerarşik iş adımları sayesinde, öncelikli iş adımları tamamlanmadan diğer iş basamakları tamamlanamaz ve eksiksiz bir proje akışı elde edilmiş olur.

İş adımı içerisinde checklist kontrolü, tahakkuk entegrasyonu, mail-sms gönderimi, şablon metinlerin tanımlanması ve takip edilmesi mümkündür.

 

  • Yabancı Öğrenci Sınavı Modülü (YÖS)

Kurum bünyesinde yapılan yabancı öğrenci sınavlarıyla ilgili başvuruların toplandığı ve işlendiği modüldür. Öğrenci başvuruları, ödeme takip işlemleri, otomatik sınav giriş belgesi ve sınav sonuç belgesi oluşturulmasını sağlar.

Oluşturulan belgeler QR kodlu olarak sistem üzerinden sorgulanabilir ve fotoğrafları dokümanlar oluşturulabilir.

Toplu Excel aktarım modülü sayesinde tüm öğrenci bilgileri ve sınav sonuçları tek bir dosya ile güncellenebilir.

  • Kurum Sınavı İşlemleri Modülü

Kamu kurumlarına yapılan görevde yükselme, terfi vb. gibi sınavların katılımcı işlemlerinin takibi amacıyla kullanılır. Kurum kodu, personel sicil ve sınav türü alanlarına göre işlem takibi yapmak mümkündür.

Sınav giriş belgeleri ve sınav sonuç belgeleri sistem üzerinden otomatik olarak oluşturulabilir. Ayrıca QR kodlu olarak oluşturulan belgeler doğrulanabilir.

Sınava giren kurum personelleri kendilerine tanımlanan paneller üzerinden T.C. kimlik numaraları ile bugüne kadar girdikleri sınavları takip edebilir ve sınav sonuç belgelerini bastırabilirler.

Excel aktarım modülü ile toplu yükleme ve aktarım işlemleri tek bir dosya ile yapılabilir. İhtiyaç duyulması halinde kurum sistemleri ile web servisler vasıtasıyla entegrasyon sağlanabilir.

İlgili Yazılar