fbpx
Bilişim Sektöründe İleri Satış Teknikleri Eğitimi
İNTERNETTE ARAMA96%
EĞİTİM SONRASI MEMNUNİYET100%
BİREYSEL ARAMA95%
KURUMSAL ARAMA98%
97%Genel Puan
Okuyucu Puanı: (8 Oy)
67%
Bilişim Sektöründe İleri Satış Teknikleri Eğitimi

Bilişim Sektöründe İleri Satış Teknikleri Eğitimi

Satış; bir firmanın yaşamını sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Ne kadar kaliteli ve ekonomik üretim yapılırsa yapılsın üretilenin alıcısının bulunup, üretilen hakkında bilgi verilmemesi durumunda istenilen gelirin sağlanması söz konusu olmayacaktır. Her sektörde olduğu gibi Bilişim Sektöründe de Satış, profesyonel bir çaba gerektirir. Satış işinde çalışmak için belirli bir okulun belirli bir bölümünü tamamlamış olmak ön koşul değildir. Satış işinde çalışmak için görünüm, davranış, bilgi, duyarlılık, coşku ve olgunluk gibi temel satış teknikleri konusunda eğitim almak, ileri aşamalarda başarı için ürün, müşteri, ilişki ve sunum stratejileri geliştirmek gereklidir. Özellikle inanılmaz hızla gelişen Bilişim Sektöründe bu eğitimler olmazsa olmazdır.

Sektörün düşünebilen, analiz edebilen, Tek seferlik satış yerine “ SÜREKLİLİĞİ GARANTİ ALTINA ALACAK , satış elemanlarına ihtiyacı var.

Dünyanın en önemli CEO’ları satıştaki başarılarıyla kendilerini zirveye taşıdılar.

Eğitim İçeriği

Taktik Satış
Bilişim Sektöründe , Taktik Satışın Tanımı
Hiç durmadan gelişen Bilişim Sektöründe Müşterinin Güvenini Kazanmak
Müşteriyi Tanımak
Müşteriye Doğru Soruları Sormak
Müşteri Ziyaretleri Yapmak
Müşteri İtirazlarını Karşılamak
Bilişim Sektöründe Satışı Kapatmak
Değer Satışı
Bilişim Sektöründe Değer’in Müşteri için Anlamı
Değer’in Sunulması
Değer Konusundaki Pazarlama Yaklaşımı
Bilişim Sektöründe Mavi Okyanus Stratejisi
Güçlü Bir Değer Önermesi Oluşturmak
İkna Teknikleriyle Satış
İkna’nın Doğası
Bilişim Sektöründe Güven ve Uzmanlık
Dinleyenleri Analiz Etmek
Mantıksal ve Duygusal İkna
Dinleyenlerin Direncinin Kırılması
Bilişim Sektöründe Temel İkna Teknikleri
Beden Diliyle Satış
İletişim ve Beden Dili İlişkisi
Kişisel İmajın Öğeleri
İlk İzlenimin Gücü
Kendinizi Pazarlamak
Profesyonel İmaj Oluşturmak
Giyim Tarzı ve Kişilik ilişkisi
Renk Seçimleri ve Kişilik İlişkisi
Dizayn ve Kişilik İlişkisi
Etkili Sunum İle Satış
Bilişim Sektöründe Sunum, iletişim ve Öğrenme İlişkisi
Etkili Sunumun Gerekleri
Sunumlarda Oturma Düzenleri
Bilişim Sektöründe Satış Sunumlarının Farkı
Sunuma Katılanların Profili
Katılımcıların ilgisini Sürdürmenin Yolları
Beyne Hitap Eden Satış
Beynin Tepkilerinin Ölçülmesi
Beyni Etkileyen Uyarıcılar
Beyni Etkilemenin Yöntemleri
Beyne İletilecek Mesajın Yapı Taşları
Beyne Giden Mesajın Etkisini Artıran Unsurlar
Duyulara Hitap Eden Satış
Görsel Farkındalık Hissettirmek
Koku İle Farkındalık Hissettirmek
İşitsel Farkındalık Hissettirmek
Temas İle Farkındalık Hissettirmek
Lezzet İle Farkındalık Hissettirmek
Altıncı Hisse Seslenmek
Başarılı Satış İçin Tüm Duyulara Hitap Etmek
Telefonda Satış
Telefon İletişiminin Temelleri
Sözlü Telefon İletişimi
Telefonda Karşılaşılabilecek Olumsuzluklar
Telefonda Uzlaşma ve İkna
Telefon İletişiminde Kullanılan Soru Teknikleri
Telefonda Randevu almak
Hikayelerle Satış
Etkili Bir Hikayenin unsurları
Etkili Hikaye Anlatma Tekniği
Bir Hikaye Kurgulamak
Hikaye Anlatma Sanatı
Etkili Müzakere İle Satış
Müzakere Türleri
Müzakerenin Temel Kavramları
Müzakere Taktikleri
Anlaşmanın Önündeki Engeller
Fiyat Stratejileriyle Satış
Piyasaya Sızma Fiyatlaması
Kaymak Alma Fiyatlaması
Değer Yansıtma Fiyatlaması
Kayıp Lideri Fiyatlaması
Psikolojik Fiyatlama
Liderlik Fiyatlaması
Teklif Fiyatlaması
Fiyat Farklılaştırması
Yok Edici Fiyatlama
Maliyet Fiyatlaması
Telafi Fiyatlaması
Marjinal Maliyet Fiyatlaması
Katkı Fiyatlaması
Hedef Fiyatlaması
Maliyet artı Kâr Fiyatlaması
Talebin Fiyat Esnekliği
Değer Bazlı Fiyatlama Stratejisi

Reklam Yardımıyla Satış
Reklamın Amacı
Reklam Türleri
Reklam Mecraları
Reklamın Tüketici Üzerindeki Etkisi
Farkındalık Oluşturmanın Kaynağı
Farklı Reklam Kurgusu
Teşhir Yöntemiyle Satış
Bilişim Sektöründe Teşhir Vasıtasıyla Satışı Artırmak
Satış Noktasında Ürünü Konumlandırmak
Satış Noktasında Ürünü Sunmak
Bilişim Sektöründe Ödeme ve Bekleme Zamanlarını Kısaltmak
Yeşil Satış
Bilişim Sektöründe Sosyal Medyanın Gelişiminin Etkisi
Manevi İhtiyaçların Tatmini
Hikaye Yaratmak
Ürünü Sahiplenmek
Çevreci Satış Stratejisi
Bir Amaca Yönelik Satış Stratejisi
Bilişim Sektöründe Düşük Gelir Gruplarına Satış Stratejisi
Hizmet Satışı
Bilişim Sektöründe Hizmet Kalitesinin Önemi
Bilişim Sektöründe Hizmet Pazarlaması
Hizmet Tercihini Etkileyen Unsurlar
Hizmetin Konumlandırılması
Hizmetin Fiyatlandırılması
Hizmette Marka Olmak
Bilişim Sektöründe Hizmet Satışındaki Güçlükler
Dijital Satış
Bilişim Sektöründe Sosyal medyanın Gelişimi
Sosyal Medyada pazarlama ve Satış
Blog’lar
Micro Blog’lar-Twitter
Wiki’ler
Bilişim Sektöründe Sosyal Etiketleme
Medya Paylaşım Siteleri
Youtube
Podcasting
Online Sosyal Ağlar
Facebook
Bilişim Sektöründe Linkedin
Çok Katlı Satış
Çok Katlı Satış Sisteminin Farklılıkları
Çok Katlı Satış Sisteminin İşleyişi
Çok Katlı Satış Sisteminde Kazanç Planları
Prim İle Satış
Bilişim Sektöründe Satış Amaçlı Prim-Performans Sistemi
Örnek Bir Prim- Performans Sistemi

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, All rights reserved