fbpx

Kamu İhale Kanunu
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Devlet İhale Kanunu
Uygulama Yönetmelikleri
Çerçeve Sözleşme ihalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmelik
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Danışmalık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
İdare ve Görevlilerin Sorumluluğu
Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
Kamu İhale Kanunu Genel Tebliği
Belediyelerde Kamu İhale Mevzuatının Uygulanması
Ve İlgili Diğer Konular

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

              

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, 2005- 2017 All rights reserved

İlgili Yazılar

Web Statistics
Web Statistics