fbpx

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunlarının Gerekçesi, Amaç ve Kapsamı, İstisnaları, Önemli Maddeleri

 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında ihale temel ilkeleri
 • İhalelerde Genel Hükümler ve Uygulama İlkeleri
 • Kamu İhale Kurumu’nun Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Özellikleri
 • İhale Uygulamalarına İlişkin Ortak Hükümler ve Önemli Hususlar
 • Teknik personellere yönelik İhale Esasları
 • İdari şartname, sözleşme tasarısı, onay belgesi hazırlanması temel ilkeleri
 • İhale işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar.
 • 4734/4735 Sayılı Kanunlar Kapsamında Mal ve Hizmet Alımları
 • 4734/4735 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapım İşleri
 • Mal ve Hizmet Alım İhaleleri ile Yapım İşleri İhaleleri Özel Hükümleri
 • 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılan İhale İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3-B İstisna Maddesi Kapsamında Mal ve Hizmet Alımları
 • 3-B İstisna Maddesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının Genel İlkeleri
 • Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Uygulamaları
 • EKAP’a Giriş ve Kullanıcı İşlemleri
 • EKAP Kullanıcı Yetkileri
 • EKAP’ta İhale İşlem Aşamaları
 • Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) Geçiş
 • Kamu Satınalma Platformu (KSP) ve Elektronik Kamu Alımları Platformunun Karşılaştırılması
 • İhaleye Katılabilme Kuralları
 • İhale Süresi, Usulleri ve Uygulaması
 • Ön Yeterlik İlanı ve İhale Dokümanları
 •      Yaklaşık Maliyet Hazırlama
 • Teklif ve Başvuruların Sunulması
 • Tekliflerin ve Başvuruların Değerlendirilmesi
 • Mal ve Hizmet Alım İhaleleri ile Yapım İşleri İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması
 • Danışmanlık Hizmet İhaleleri Özel Hükümleri
 • İdareye Şikayet Başvurusu
 • KİK ve İhale Makamı Kuruma Şikayet İncelemeleri, Anlaşmazlıkların Çözümü
 • Yasak Fiil ve Davranışlar
 • İhaleye Fesat Karıştırma
 • Sözleşme süreci
 • Sözleşmenin uygulanması
 • Fiyat Farkı, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri
 • Teminat çeşitleri
 • Sözleşme değişiklileri
 • Sözleşme artırımı, Süre uzatımı
 • Yürürlülük,Yürütme

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

              

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, 2005- 2021 All rights reserved

İlgili Yazılar