fbpx

Devletin Temel Amaç ve Görevleri
Yasama Yetkisi
Yürütme Yetkisi ve Görevi
Yargı Yetkisi
Kanun Önünde Eşitlik
Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü
Temel Haklar ve Ödevler
Kişinin Hakları ve Ödevleri
Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
Siyasi Haklar ve Ödevler
Cumhuriyetin Temel Organları
İdarenin Bütünlüğü ve Kamu Tüzel Kişiliği
Kamu Hizmeti Görevlileri İle İlgili Görevler
Mali ve Ekonomik Hükümler

 

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

             

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, 2005- 2017 All rights reserved

İlgili Yazılar