fbpx

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
Vergilerin Konuları, Mükellefiyet ve Sorumluları
İstisna ve Muafiyetler
Tarife ve Nispetler
Harçların Konuları, Matrahları, Tarife ve Ödemeleri
Payların Konuları ve Hesaplanması
Vergi, Harç ve Katılma Paylarının Tahakkuk ve Tahsilatı
818 Sayılı Borçlar Kanunu Uygulaması
Hizmet ve Akit Karşılığı Alacakların Takip ve Tahsilatı
Hafta Tatili Kanunu Uygulaması
2380 Sayılı Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden İl Özel İdare
Ve Belediyelere Pay Verilmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu Uygulaması
80 Sayılı Hal Kanunu Uygulaması
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Uygulaması
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Uygulaması
Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan
1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun Uygulaması
7201 Sayılı Tebligat Kanunu Uygulaması
1593 Sayılı Kanun Uygulaması
İşyeri Açma Yönetmeliği Uygulaması
Ve İlgili Diğer Konular

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

              

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, 2005- 2017 All rights reserved

İlgili Yazılar