fbpx

Kamulaştırmanın Şartları
Bedelde Anlaşma Suretiyle Satın Alma Yoluyla Kamulaştırma
Takdir Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları
Uzlaşma Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları
Bedelin Mahkeme Yoluyla Tespiti
Kamulaştırmadan Vazgeçme ve Geri Alma Hakkı
Trampa Yoluyla Kamulaştırma
Acele Kamulaştırma
Kurumlar Arası Yapılacak İşlemler
Hakların Sınırlandırılması ve Mülkiyetin İdareye Geçirilmesi
Görevlilerin Sorumluluğu
Kamulaştırma kanunu uygulamasında Tebligat Usulleri
Belediyelerde Kamulaştırma Kanununun Uygulanması
Kamulaştırmada Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi
Ve İlgili Diğer Konular

 

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

               

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, 2005- 2017 All rights reserved

İlgili Yazılar