fbpx

Resmi Yazışma Usul ve Esaslarını Gösteren Yönetmelik
Resmi Yazışma Ortamları ve Güvenliğin Sağlanması
Resmi Yazıların Bölümlendirilmesi
Resmi Yazıların Gönderiliş ve Alınışlarında Yapılacak İşlemler
Örnekli Açıklamalar
Arşiv Yönetmeliği
Arşiv Malzemesi ile Arşivlik Malzemenin Korunması
Görevlilerin Sorumluluğu
Birim Arşivinde Yapılması Gereken İşlemler
Ayıklama ve imha İşlemleri
Standart Dosya Planları
Kurumsal Kodlamalar
Yazışma Kodları
Dosyalama Sistemi
Belediyelerde Resmi Yazışma Usul ve Esasları Pratiği
Belediyelerde Pratik Arşiv Uygulamaları
Belediyelerde Standart Dosya ve Planlama ile Kodların Kullanımı
Ve ilgili diğer konular

 

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

              

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, 2005- 2017 All rights reserved

İlgili Yazılar