fbpx

Devlet Memurları İstihdamı
Belediye Zabıta ve İtfaiye Memurlarının İşe Alınması
Amirlerin Memurları Yetiştirme Yükümlülüğü
Zabıta ve İtfaiye Memurlarının Yetiştirilmesi
Devlet Memurlarının Hakları, Sorumlulukları ve Yükümlülükleri
Belediye Zabıta ve İtfaiye Memurlarının Görevleri Yetkileri ve Sorumlulukları İle Özlük Hakları
Sözleşmeli Personel Çalıştırılması
İşçi Çalıştırılması
Sosyal Yardımlar
Mali Haklar
Disiplin Memur Yargılanması
Hizmet İçi Eğitim
Giyecek Yardımı
Yiyecek Yardımı
Tedavi Yardımı
Yolluklar
Uygulama Yönetmelikleri
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Uygulaması
4857 Sayılı İş Kanunu ve İlgili Diğer Konular

 

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

              

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, 2005- 2017 All rights reserved

İlgili Yazılar