fbpx

3194 Sayılı İmar Kanunu Uygulaması
Toprak Koruma ve Arazi Kanunu Uygulaması
Toprak Koruma ve Arazi Kanunu Yönetmeliği
Kıyı Kanunu Uygulaması
Çevre Kanunu Uygulaması
İmar Kanunu ve Diğer Kanunlarla İlgili İdari Para Cezaları
18 inci Madde Uygulama Yönetmeliği Uygulaması
Otopark Yönetmeliği Uygulaması
Plansız Alanlar Yönetmeliği Uygulaması
Gecekondu Kanunu Uygulaması
Tebligat Kanunu Uygulaması
İfraz Tevhit Uygulamaları
Uygulama Yönetmelikleri
Harita İşleri
Yapı Ruhsat İşleri
İskan Ruhsat İşleri
Depreme Dayanıklılık ve Tedbirler
Yapı Denetim Firmalarının Belediye ile İlişkileri
Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi
Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik Uygulaması
Ve ilgili Diğer Konular

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

              

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, 2005- 2017 All rights reserved

İlgili Yazılar