fbpx

Eğitim Konuları
Değer Kavramı ve Değerleme Yöntemleri
İmar Planları, Planlama Süreçleri ve Planlama Kademeleri
İmar Planlarının Okunması ve Yorumlanması
Eğitim İçeriği
Bölüm 1 : Değer Kavramı, Değerleme Süreci ve Değerleme Yöntemleri
Değer KavramıTürk Hukuk Sisteminde Gayrimenkul
Mülkiyet Hakkı
Değerleme Standartları ve Raporlama
Değerleme Süreci ve Yöntemleri
Bölüm 2 : İmar Planlarının Okunması ve Yorumlanması
İmar Planı Yapım Süreci
Plan Onama Süreci
Planlama Kademelenmeleri ve Plan Türleri
Planların Okunması ve Yorumlanması / Plan Notlarıİmar Uygulamaları
18. Maddeye Göre İmar Uygulaması
15-16. Maddeye Göre İmar Uygulaması
Kamulaştırma İşlemleri

Eğitim Süresi ( 2 gün )

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

             

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, 2005- 2017 All rights reserved

İlgili Yazılar