fbpx

Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı
Ceza Kanununun Amacı
Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi
Adalet ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi
Kanunun Bağlayıcılığı
Özel Kanunlarla İlişki
Görev Suçları
Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği
Kast
Taksir
Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç
Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler
Suça Teşebbüs
Suça İştirak
Suçların İçtimai
Ceza Sorumluluğunun Esasları
İhaleye Fesat Karıştırma
Zimmet
İrtikap
Rüşvet
Ceza Yaptırımları
Görevi Kötüye Kullanma
Göreve ilişkin Sırrın Açıklanması
Kamu Görevlisinin Ticareti
Kamu Görevinin Terki veya Yapılmaması
Kamu Görevinin Usülsüz Olarak Üslenilmesi

Belediye Başkan ve Meclis Üyelerinin Yargılanma Usülleri* Belediye Başkan ve Meclis Üyelerinin Görevden El Çektirilmesi ve Görevlerine Son Verilmesi ve İlgili Diğer Konular

 

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

             

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, 2005- 2017 All rights reserved

İlgili Yazılar