fbpx

Analitik Bütçe Tanımlaması
Analitik Bütçe Sınıflandırılması
Kurumsal Sınıflandırma
Fonksiyonel Sınıflandırma
Finansman Sınıflandırma
Ekonomik Sınıflandırma
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması
Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması
Bütçe Hazırlanması
Tahakkuk Esaslı Muhasebe
Muhasebenin Temel İlkeleri
Hesap Planı
Hesapların Çalıştırılması
Dönem Başı ve Dönem Sonu İşlemleri
Mali Raporların Çıkarılması
İdarenin ve Görevlilerin Sorumlulukları
Belediyelerde Performans Esaslı Bütçe Hazırlanması
Belediyelerde Stratejik Plan ve Performans Programı Hazırlanması
Belediyelerde Faaliyet Raporları Hazırlanması
Ve İlgili Diğer Konular

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

             

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, 2005- 2017 All rights reserved

İlgili Yazılar