fbpx

Mevzuat eğitimleri Fokus Akademi’nin temel uzmanlık alanlarından birini oluşturmakta ve kamunun mali yönetimine yoğunlaşmaktadır.

Kamuya sağladığımız hizmetlerdeki temel amacımız, kamu hizmeti sağlayan kuruluşların ve otoritelerin, kamunun temel özelliği olan ‘’Hesap Verebilirlik’’ ilkesinin sağlanması ve kamu kaynaklarının mevzuata uygun ve kamu yararına kullanılmasına katkıda bulunmaktır.

Ayrıca, mevzuat eğitimlerimiz ve danışmanlık hizmetlerimiz kamu kuruluşlarıyla sınırlı kalmamakta ve her kurumun özel talebine göre eğitim ve danışmanlık hizmeti düzenlemekteyiz.
5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu
AB Hibeleri Yerel Yönetimler Proje Hazırlama ve Yönetimi
Amme Alacaklarının takip ve Tahsilatı
Analitik Bütçe ve Tahakkuk Tahsilatı
Anayasa
Belediye Gelirlerinin Tarh Tahakkuk ve Tahsilatı
Belediye Mevzuatı
Halkla İlişkiler ve Vatandaş Memnuniyeti
İmar Hukuku
Kamu İhale Kanunu
Kamulaştırma Mevzuatı
Personel Mevzuatı
Resmi Yazışma Usul ve Esasları
Türk Ceza Kanunu

İlgili Yazılar