fbpx

Amme Alacaklarının Korunması
İdarelerin Karşılıklı Yardımlaşma Zorunluluğu
Kefalet ve İhtiyati Haciz
Amme Alacaklarının Ödenmesi
Alacakların Tecil, Tehir Edilmesi ve Gecikme
Zammı İle Faiz Uygulaması
Zorunlu Tahsil ve Takip İşlemleri
Haciz Uygulanması Malların Satışı ve Paraya Çevrilmesi
Amme Alacaklarının Zamanaşımına Uğraması ve Silinmesi
Belediye Alacaklarının Tarh, Tahakkuk, Tahsil ve Takibi
Belediyelerde Amme Alacakları Kanunu Uygulaması
Ve İlgili Diğer Konular

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

             

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, 2005- 2017 All rights reserved

İlgili Yazılar