Eğitim İhtiyaç Analizi

Kurumlar hedefledikleri vizyonu gerçekleştirebilmek için bünyelerinde çalışan bireylerin yetkinliklerini kurumsal ve örgütsel çevredeki değişimlere göre geliştirmek, belli bir dönemde var olan eğitim ihtiyacını...