fbpx

Drama Eğitimleri Sayesinde;
İşinde, aile yaşantısında olumlu anlamda yenilikler yapmaya istek duyar.
Özgün, yeni buluşlarla diğerleri içinde kendinin farkına varır.
Yaratıcılık ve estetik becerisi gelişir.
Bağımsız düşünür ve birlikte karar verir.

drama
Hayata daha duyarlı yaklaşarak, sorunların çözümünde daha anlayışlı davranır.
İnandığı düşüncelerini, duygularını bir topluluğun önünde rahatça ifade eder.
Kendisi gibi düşünmeyenlerin de fikirlerine önem verir.
Farklılıklara, zenginlik gözüyle bakar.
Bir grubun parçası olmaktan, bir grupla oluşum üretmekten zevk alır.
Dört temel dil becerisini (konuşma, dinleme, okuma, yazma) geliştirir.
Sadece söze dayalı ifadeleri değil diğer iletişim becerilerini de bilir, kullanır.
Bedenini aktif ve çok yönlü kullanır.
Kendini tanımaktan zevk alır.
Doğaya, sanata dair duyarlılıkları gelişir.
Sanat alanları konusunda bilgi ve beceri kazanır.
Estetik becerisi gelişir.
Gözlem becerisi artar.
Dramada eğitiminin etik ilkeleri olduğunu bilir.
Duygu ve düşüncelerini yargıla(n)madan ifade eder.
Problemlere tek bir açıdan değil, çok yönlü bakarak dış gözlem becerisi geliştirir.
Drama, belirlenen herhangi bir konuda, bir grupla ve gruba rehberlik eden bir liderle; disiplinler arası ilişkiler kurarak çeşitli yöntem ve tekniklerle, grubun yaşam deneyimlerini işe koşarak, canlandırmalar yapmaktır.
Süreç, grubun yaşama, olaylara, olgulara bakış açısıyla şekillenecek ve deneyimleriyle zenginleşecek oyunlar ve canlandırmalardan oluşmaktadır.
Hayatımız seçimlerle doludur.
Seçmediğimiz yolda acaba neler vardı?
Drama, olaylara, durumlara çok yönlü bakmayı, seçimlerimizin doğaçlama ve rol oynama gibi teknikler sayesinde, olası sonuçlarını görmemizi sağlar. Bu bir yaşam deneyimidir.
Drama sadece bir eğitim alanı değil, yaşama bakış açımızı değiştirerek, olaylara bakış açımızı zenginleştirecek, üretmekten zevk alan bireyler haline gelmemize olanak sağlayacak bir yaşam biçimidir.
Hayatın tekdüzeliğine dur, demektir. Bireye kendisini değerli hissettirecek, mutluluk sağlayan bir farkındalık eğitimidir.

Konu Başlıkları :

Drama İle Giriş ve Tanışma Oyunları
Temel Isınma Çalışmaları, Uyum Çalışmaları
İletişim, Etkileşim, Dikkat Çalışmaları
Drama ve Duyular Eğitimi
Drama, Doğaçlama ve Rol Oynama (Doğaçlama Sporu)
Drama, Doğaçlama ve Rol Oynama (Fotoğraftan Doğaçlamaya)
Drama ve Doğaçlamalar (Resimden Doğaçlamaya)
Drama, Müzik, Ritm ve Body Perküsyon
Drama ve Dans
Drama ve İnsan Hakları
Drama, Ritüeller ve Maske
Drama ve Yaratıcı Yazma

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

             

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, 2005- 2017 All rights reserved

İlgili Yazılar