fbpx

 

Markalaşma -Marka Danışmanlığı

Endüstriyel pazarlarda son yıllarda “marka” olmanın önemi ve gerekliliği ortaya çıkmıştır. Şüphesiz, rekabetin kazandığı yoğunluk ve müşterilerin artan beklentileri bu gerekliliğin ardında yatan temellerdendir. Marka sadece ürünün adı ya da ürünün logosu değildir. Marka tüketicinin zihnindeki değerler toplamıdır. Marka değeri hiyerarşisi, ürün ve hizmete dair rasyonel değerlerin, markaya dair rasyonel ve duygusal değerlerle birleştirilmesi yoluyla “ilişki değerini” belirlemeyi içerir. Bu değerler toplamına ulaşabilmek, değerleri kurum içi ve kurum dışında birbiriyle tutarlı hale getirmek, sürekli ve bütünlüklü pazarlama ve iletişim faaliyetleriyle mümkündür. Buna bağlı olarak kurumların geçmişten gelen ve bugünde biriken paydaşların marka algısını belirleyerek ileriye yönelik marka projeksiyonu oluşturmaları önem taşımaktadır.

977-marka

Tüketiciler -ister nihai olsun ister endüstriyel- zihnindeki değerler toplamıyla markalarla iletişim kurar ve sürdürürler. Markalar, tüketicilerin toplumsal ilişkiler ağının bir parçası haline gelirler. Söz konusu ağa dahil olan markalara tüketiciler insana ait kişilik özelliklerini aktararak onların “marka kişiliği”ni tanımlarlar. Marka kişiliği, aynı zamanda markaların birbirinden farklılıklarına ve tüketicilerin onları nasıl konumlandırdığına dair haritalar sunar. Dolayısıyla bir markanın nasıl algılandığını ortaya koymak ve buna bağlı olarak nasıl algılanmak ve tanımlanmak/konumlandırılmak istediğine dair bir yol haritası oluşturabilmek marka kişilik analizi ile mümkündür.

Markalaşma konusunda Tecrübeli kadromuzla , Danışmanlık ve Eğitim hizmetlerimizle yanınızdayız.

 

 

 

İlgili Yazılar