fbpx

Gerek günlük hayatta gerekse de iş hayatında stres modern çağın en büyük tehlikelerinin başında gelmektedir. Günümüzde birçok hastalığın kökeninin dahi stres olduğu düşünüldüğünde stresle baş etmenin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Stres yönetiminin birçok tekniği olmasına rağmen en önemlilerinin başında stres kaynağından uzaklaşmak ya da uzaklaşmanın imkânsız olduğu durumlarda ise stres kaynağıyla başetmenin yollarını uygulamaktır.

Diğer yandan stres yönetimi hem bireysel vakalar hem de kurumsal vakalar açısından oldukça önem taşımaktadır. Kurumsal olarak herhangi bir iş yerinde stres yönetimini başarıyla sağlamak daha mutlu çalışma ortamına olanak sağlamaktadır. Stres yönetimi sayesinde hem daha mutlu bireyler hem de daha mutlu bir toplum yaratmak mümkündür.

İlgili Yazılar