fbpx

Amaç:

İş yaşamında, işi sahiplenme becerilerini geliştirmek önemlidir. Günümüz iş dünyasında, işe ve yüke omuz verenlerin sayısı azalmıştır. Bu durum, bazı çalışanlara daha az, bazılarına ise daha fazla iş yüklenilmesine neden olabilmekte ve bu durumda örgütsel adalete zarar vererek, çalışanların örgütsel bağlılığına ve dolayısıyla iş performansına zarar vermektedir.

 

Verimlilik, daha az girdi ile daha çok çıktı elde etmektir. Bu nedenle, iş dünyasında verimliliği artırmak, hem çalışanlar olarak bireysel düzeyde ve hem de kurum olarak kurumsal düzeyde geliştirebilmek çok önemli bir kazanımdır. Çünkü hiçbir kurumun bir kuruşu veya bir saniyeyi boşa harcama gibi bir lüksü bulunmamaktadır.

 

İçerik:

 

 • İşi Sahiplenme
  • Görev Tanımlarına Uygun Çalışma Yapılması
  • İşlerin İş Süreçlerine Uygun Yürütmesinde Dikkat Edilecek hususlar
  • Takım İçi İç Kontrol Mekanizmalarının İşletilmesi
  • Takım İçi Koordinasyonu Sahiplenme Yolları
  • İş Sahiplenmeyi Artıracak Örgütsel Adaletin Tesisi
  • İş Sahiplenmeyi Artıracak Örgütsel Vatandaşlığın Tesisi
  • İş ve Çalışma Yaşamında “İşi Sahiplenme” Uygulamaları

 

 • Verimlilik Artırma
  • Mal-Hizmet Üretiminde Verimlilik Kavramı
  • İş Yaşamında Verimli Çalışma Teknikleri
  • Verimliliği Azaltacak Hataların Tespiti ve Yok Edilmesi
  • Verimliliği Azaltacak darboğaz-Tıkanmaların Tespiti ve Giderilmesi
  • İş ve Çalışma Yaşamında “Verimliliği Artırma” Uygulamaları

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, All rights reserved

 

 

İlgili Yazılar