fbpx

 

Amaç:

İş yaşamında, takım çalışması, takım içi koordinasyon ve biz bilinci konularındaki becerileri hem çalışanlar olarak bireysel düzeyde ve hem de kurum olarak kurumsal düzeyde geliştirebilmek çok önemli bir kazanımdır. Bu beceriler günümüz iş ve yönetim dünyasında kaçınılmazdır. Bu eğitimle, kurum içinde ve takım içinde işlerin daha etkili olarak yürütülmesi, farkındalığın artırılması, “aynı gemide olma” ve “biz bilincinin” geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

İçerik:

 

 • Takım Çalışması
  • İş Yaşamında Takım Çalışması ve Takım Çeşitleri
  • Takım Oluşturma ve İşbirliği
  • Takım Liderliği
  • Takımlarda Etkili İletişim ve Çatışma Yönetimi
  • Başarılı Takımların Nitelikleri
  • Takım çalışmasını Engelleyen Unsurların Analizi ve Çözüm Önerileri
  • Takım Çalışması Uygulamaları

 

 

 • Biz Bilinci
  • Bireysel Farkındalığın Artırılması
  • Takım Arkadaşları İle İlgili Farkındalığın Artırılması
  • Takım Oluşturma ve İşbirliği
  • Takımın Oluşma Süreçlerini ve Yapılması Gerekenleri Anlamak
  • Grup Dinamiklerini Anlamak
  • Takım Olma ve Biz Bilincini Geliştirmenin Zorlukları
  • “Aynı Gemide Olma” ve “Biz Bilinci Oluşturma” Uygulamaları

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, All rights reserved

İlgili Yazılar