Stres Yönetimi

Gerek günlük hayatta gerekse de iş hayatında stres modern çağın en büyük tehlikelerinin başında gelmektedir. Günümüzde birçok hastalığın kökeninin dahi stres olduğu düşünüldüğünde stresle baş etmenin önemi bir ...
Stres Yönetimi

Online Stres Yönetimi Eğitimi

İçsel nedenler veya dışarıdan gelen pek çok sebeple günümüz yaşamında pek çok kişi stres altında. Hem sağlığımıza hem de sosyal ilişkilerimize etkisi oldukça fazla. Stresle baş edebilmek bir ustalık gerektirir....