Marka

Adınız Bir Marka ve Bunu Siz Yaratırsınız

Her insan kendi markasını kendisi yaratır. Sizin hakkınızda söylenenler genelde ortak şeylerdir. Biri sizi anlatırken bazı sıfatlar kullanır. Sonra bir başkası aynı ya da benzer sıfatları kullanır. Demek ki mar...