İç Kontrol Sistemi Oluşturma

Kamu İdarelerinde İç Kontrol Sistemi Oluşturma Eğitimi EĞİTİMİN AMACI: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında tüm Kamu idarelerinde etkin iç kontrol sistemleri oluşturulma...