Cihangir Yıldırım

Cihangir Yıldırım

STRATEJİ PLANA KARŞI!

Sıklıkla birbirlerinin yerine kullanılsa da birbirinden oldukça farklı iki kavram…. Strateji Strateji “neden” sorusunun cevabını arayan, daha büyük ve karmaşık bir kavramdır. Geniş bir bakış açısı ile...

YETKİ DEVRİ MUAMMASI

Yöneticilik hayatımda her zaman için en iyi olduğum konunun, çalışanlarımı güçlendirmek ve geliştirmek adına yetki devrini sürekli ve efektif kullanmam olduğunu düşünmüşümdür. Gastritimin bir kısmının bunda...
Web Statistics