fbpx

Koçluğun Temelleri
Amaç: Bu programda katılımcıların, koçluk hakkında farkındalıkları artacak, koçluğun temellerini, profesyonel koçluğun insana yaklaşımını ve kazandıracaklarını öğreneceklerdir.
• Koçluğun tanımı
• Koçluk nedir/ne değildir?
• Kimlere koçluk yapılır/kimlere yapılmaz?
• Koçluk neden/nasıl farklıdır?
• Koçluk yaklaşımları
• Koçluğun etkisi
• Koçlukta temel kurallar
• Koçluk/Mentörlük/Danışmanlık farkı
• Koçluk ilişkisi
• Koçlukta stres yönetimi
• Etkili geribildirim
• Uyum ve ahengin kuralları
• Etkin dinleme
• Doğru sorular sormanın önemi
• Örnek koçluk uygulaması
Süre: 1 tam gün

Temel Koçluk Becerileri
Amaç: “Koçluğun Temelleri” adlı programı tamamlayan kişilerin katılacağı bu programda katılımcılara “Temel Koçluk Becerileri” öğretilecek ve bu becerileri kazanmaları için çeşitli uygulamalar yapılacaktır. Bu eğitime katılanlar eğitim sonunda koçluğun teorik altyapısını büyük ölçüde öğrenerek, koçluk uygulamaları yapmaya başlayabileceklerdir.
• Koçluğun prensipleri
• Değişimin haritası
• Koçlukta engeller ve bunların aşılması
• Koçlukta iletişim becerileri
• İletişimin engelleri
• Etkin dinleme egzersizleri
• Uyum ve ahenk alıştırmaları
• Hedef belirleme
• Hedefin basamakları
• Çözüm odaklı bakış açısı kazanmak
• TEKGÖZ prensibi
• Değerlerin ortaya çıkarılması
• Önceliklerin belirlenmesi
• Vizyon/Misyon kavramları
• Çevresel faktörlerin hedefe etkisi
• Duyusal keskinlik
• Esneklik ve farkındalık
• Hedefle ilgili stratejilerin planlanması
• İçsel ve dışsal kaynaklar
• Eylem planının oluşturulması
• SWOT analizi
• Soru sorma sanatı
• Güçlü sorular
• Zorlu sorular
• Koçlukta kullanılan faydalı sorulara örnekler
• Hedef belirleme uygulaması ve değerlendirme
• Uyum/Ahenk uygulaması ve değerlendirme
Süre: 2 tam gün

Profesyonel Koçluk
Amaç: İlk iki programı bitiren kişilerin katılacağı bu programda kişiler profesyonel koçluk uygulamalarını öğreneceklerdir.
Vaka örnekleri üzerinden yapılacak çalışmalarda katılımcılara koçlukta kullanılan doküman ve formlar verilecek ve bunların nasıl kullanılacağı öğretilecektir.
Ayrıca programda kişilere profesyonel koçluğun satış ve pazarlama stratejileri de öğretilerek profesyonel koçluğa adım atmaları amaçlanmaktadır.
• Koçlukta ikna
• Yönlendirmede endirekt ifadeler
• Dil İllüzyonları
• Koçlukta dili etkin kullanma
• Sözel olmayan mesajları anlamak
• Tıkanma anlarında uygulanacak teknikler
• Koçluğa başlamak
• Koçluk seanslarının yapılandırılması
• Örnek seans uygulaması
• Koçlukta değerlendirme süreci
• Koçlukta kullanılacak doküman ve formlar
• Koçlukta profesyonel standartlar
• Koçluk sürecindeki 3 temel nokta: “Yerinde, Zamanında, Dozunda”
• Ödev verme
• Koçluk desteğinin sürekliliği
• Kendi kendinize koçluk yapmak
• Koçluk alanları
• Bir meslek olarak koçluk
• Kendi koçluk işinizi kurmak
• Satış ve pazarlama stratejilerinizi geliştirmek
• Koçluk vaka örnekleri
• Koçluk uygulamaları
Süre: 7 gün

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

             

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, 2005- 2017 All rights reserved

İlgili Yazılar