fbpx

Eğitim Konusu

Eğitim Süresi (Saat)

Kimyasalların Yönetimi En Az 3 Saat
Mevzuat;

-Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlendirilmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik,

-Tehlikeli Malların Taşınması, Depolanması,

-İş Sağlığı ve Güvenliği,

-Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması,

 

 

 

En Az 5 Saat

Madde ve Karışımların;

-Fiziko-Kimyasal Özelliklerine Göre,

-Toksikolojik Özelliklerine Göre,

-Ekotoksikolojik Özelliklerine Göre Sınıflandırılması

 

En Az 12 Saat

Kimyasallar-İnsan Sağlığı Risk Değerlendirmesi En Az 12 Saat
Kimyasallar-Çevresel Risk Değerlendirmesi En Az 8 Saat
Maruz Kalma Senaryoları En Az 8 Saat
Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD),

Kimyasal Güvenlik Raporu (KRG)

En Az 8 Saat
Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması İçin Gereklilikler En Az 8 Saat
TOPLAM En az 64 Saat

Eğitime Katılım Şartı

Eğitim sonrası sınav başarısı dahilinde sertifikaya hak kazanma kriterleri aşağıda yer aldığı gibidir. 

Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerin lisans bölümlerinden mezunu ve kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans/doktora yapmış olan adaylarda iş deneyim şartı aranmaz.

Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olan adaylardan;  kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış şartı aranır.

 

Eğitimci Kriterleri

 1. Eğitim müdürü tarafından mülakat yapılır, mülakat sonucunun uygun olması durumunda aşağıda belirtilen kriterler incelenir,
 2. KDU için girdiği sınavdan çoktan seçmeli sorulardan aldığı puanlarının

%30, uygulamalı sorulardan aldığı puanın %70’nin toplamı en az 90 arasında olması,

 1. KDU için gereken çevre ve şehircilik bakanlığından onaylı eğitim kuruluşundan en az 64 saatlik eğitime katılmış olmak ve bu eğitimi belgelendirmek.
 2. Kimya, kimya mühendisliği, çevre mühendisliği, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakülteleri, Biyoloji ve kimya öğretmenliği lisans bölümlerinden mezun olmak ve kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 3 yıl çalışmış olmak.
 3. Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

Belgenin Geçerlilik Süresi

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı belgesi için geçerlilik süresi belgelendirme komitesince adaya belge verilmesine karar verildiği tarihten itibaren 5 yıldır. 5 yılın sonunda yeniden Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Sertifikası düzenlenebilmesi için aday yeterlilik sınavına tekrar girmelidir.

Eğitim Dökümanları: Yasal Güncel Mevzuata uygun olarak hazırlanan dokümanlar

kullanılacaktır. Eğitim Dili ve Sınav Türkçedir


Eğitim Tarihi ve Ücreti: Güncel Eğitim Tarihleri ve Ücretleri İçin Tıklayın

Eğitim Yeri : Fokus Akademi Eğitim Sınıfları


Eğitim Şartları

 • Aynı Eğitime 3 kişi ve üzeri katılımlarda %5 , 6 kişi ve üzeri katılımlarda %10 indirim verilmektedir.
 • Anlaşmalı Kurumlarımıza özel indirimlerimiz için irtibata geçiniz.
 • Tüm Eğitimlerin sonunda katılımcılara Katılım Sertifikası verilmektedir.
 • Tüm Eğitimler, Talep edilmesi halinde Kurum ve Kuruluşlara özel yapılabilmektedir. Minimum katılımcı sayısı Eğitime özel değişkenlik arzedebilir.
 • Kayıtlarımız eğitim tarihinden 3 gün öncesine kadar devam etmektedir.
 • Fokus Yaşam Akademisi ,gerektiğinde eğitim mekanını veya eğitmeni değiştirme, eğitimi iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutar.

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, 2009- 2019 All rights reserved

İlgili Yazılar