The Tipping Point (Kıvılcım Anı)

Neden bazı fikirler, davranışlar ya da ürünler yayılıyor da bazıları yerinde sayıyor? Kıvılcım Anı bir fikrin, bir trendin veya bir davranış biçiminin, herhangi bir nedenle bir eşiği aştıktan sonra hızla yay...