89%

Eğiticinin Eğitimi

Eğitim sırasında aktarılacak bilgiyi etkin ve verimli biçimde gruba iletmek ve grubu istenilen şekilde biçimlendirmektir. Bu seminerin ana konuları; Eğitim için planlama ve hazırlık, eğitim uygulama yöntemleri, başarılı bir sunuş için uygulanacak teknikler, farklı eğitmen stilleri, eğitim konuları ve katılımcı tiplerine göre eğitmenin izleyeceği yollar.