BÜTÇE EĞİTİMİ

Kurumun tanınması, organizasyon yapısının  ve iş süreçlerinin belirlenmesi BÜTÇELERİN DÜZENLENMESİ 1.1.        Bütçelerin  Düzenlenmesinden  Sorumlu  Olanlar 1.2.        Bütçe Döneminin Uzunluğunun B...