fbpx

Kurumun tanınması, organizasyon yapısının  ve iş süreçlerinin belirlenmesi

 1. BÜTÇELERİN DÜZENLENMESİ

1.1.        Bütçelerin  Düzenlenmesinden  Sorumlu  Olanlar

1.2.        Bütçe Döneminin Uzunluğunun Belirlenmesi

1.3.        Bütçelerin  Düzenlenmesinde  Yararlanılan  Teknikler

1.4.        Bütçeleme  Sürecinin Aşamaları

–           Amacın  Kararlaştırılması

–            Ayrıntılı  Bütçelerin  Düzenlenmesi

1.5   Bütçe Tasarısının Düzeltilmesi

1.6   Bütçe  Tasarısının Onaya Sunulması

11.ÇEŞİTLİ  KISIM  BÜTÇELERİ  (BÖLÜM  VEYA  İŞLEVSEL BÜTÇELER) VE  BUNLARDAN  GENEL BÜTÇENİN  DÜZENLENMESİ

1Satış Bütçesi

 1. Üretim Bütçesi

3 Üretilecek  Mamül  Miktarının  Hesaplanması

4 Direkt  İlk  Madde  ve  Malzeme  Miktar  Bütçesi

5.Direkt  İlk  Madde  ve  Malzeme  Satın alma  Bütçesi

Direkt İlk Madde ve Malzeme Stok Bütçesi

 1. Üretimde Kullanılan Direkt İlk Madde ve Malzeme  Maliyet Bütçesi

. 7. Direkt  İşçilik  Bütçesi

.8. Genel Üretim Giderleri Bütçesi

. Genel  Üretim  Giderlerinin  Değişken  Ve Sabit  Kısımlarının  Ayrımında  Kullanılan  Yöntemler

 1. Üretim Maliyeti  Bütçesi
 2. Mamül Stok Bütçesi
 3. Satılan Mamül Maliyeti  Bütçesi
 4. Araştırma Geliştırme Giderleri Bütçesi
 5. Pazarlama Satış ve  Dağıtım Giderleri  Bütçesi
 6. Genel Yönetim Giderleri  Bütçesi

14.Diğer  Olağan Gider  ve Gelirler  Bütçesi

15.Finansman Giderleri Bütçesi

16 Proforma  Gelir  Tablosu

17.Yatırım Bütçesi

18 Nakit Bütçesi

 1. Proforma Bilanço
 2. Bölüm Bütçeleri

111  KURUMUN  YAPISINA iLiŞKİN ÖRNEK UYGULAMALAR,BÜTÇE SISTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Eğitim süresi 3 gün.

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, All rights reserved

İlgili Yazılar