fbpx

“Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi”Eydep projesine (Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme  ve Destekleme programı ) özel olarak, Savunma Sanayine üretim yapan  firmalarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Eğitimin İçeriği;

 Aile Şirketinin Temel Amaçlarının Belirlenmesi,
 Hedef, Vizyon Ve Misyonun Tanımlanması
 İş Yönetiminin Yönerge Ve Yönetmeliklerinin Hazırlanması
 Kurum Yapısının Ve Organizasyon Şemasının Oluşturulması
 Kurumsal İmaj Ve Firmalarda Saygınlık
 Firmalarda Kurumsal Yapılanma Ve Kurumsal Kimlik

 Kurumsal Kimliği Oluşturma Aşamaları
 Kurumsallaşma Amaçlarının Belirlenmesi
 Kurumsallaşmanın Mali Boyutu
 Kurumsallaşmanın Hedef Pazarlar Ve Müşteri Boyutu
 Kurumsallaşmanın Süreç Boyutu

 Kurumsallaşmanın Bilişim Boyutu
 Kurumsal Kimlik Ve Marka Yönetimi
 Kurumsal Kimlik, Pazarlama İletişimi Ve Halka İlişkiler
 Kurumsallaşma Ve İnsan Kaynakları

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, 2009- 2019 All rights reserved

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

Web Statistics
Web Statistics