fbpx

İletişimde, olumsuz durumların kaynağını belirlemek ve önce bu durumu önlemek için karşımızdaki kişiye farklı bir anlayışla yaklaşmak gerekir. Zor durumlar ve zor insanlar karşısında kontrollü davranmak, bu durumun hem kendimiz hem de karşımızdaki kişi için uygun bir şekilde sonuçlanmasını sağlar. Bu sonuçlara ulaşabilmek bazı bilgi ve becerileri gerektirmektedir. Konuşmak iletişimin en fazla kullanılan aracı ve ikna etmenin anahtarıdır. Kişiler arası iletişimin başarısını doğrudan etkiler. Bu program, etkili konuşma uygulamaları ile ikna başarısını artırmaya yönelik yöntemleri ile zor durumlarla baş etme becerilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği

 • İnsan davranışlarındaki farklılıkların kaynakları
 • Bazı kimseler neden zor insan olurlar?
 • Çatışmalı zor durumlar
 • Olumsuzluk kaynakları, nedenleri ve başa çıkma yöntemleri
 • Yaygın zor insan tipleri ve davranışları
 • Zor davranışlara örnekler
 • Zor insanlara yaklaşım nasıl olmalıdır?
 • Zor insanlar karşısında taktikler
 • Ast-Üst ilişkilerinde zorlu durumlar
 • Zor insanları sakinleştirme teknikleri
 • Memnuniyetsiz kişileri memnun etmede dikkat edilecek hususlar
 • Güven uyandırma
 • İletişimde Etkili Konuşma ve Konuşmacının Özellikleri
 • Konuşurken Zamanı Yönetme
 • Diksiyon:
  • Nefes Kontrolü
  • Ses Kontrolü
  • Heyecan Kontrolü
  • Diksiyon ve Telaffuz
  • Konuşmada Akıcılık
  • Konuşmayı Planlama
 • Dikkat Çekme Teknikleri Davranış Teknikleri
 • İletişimin ve Beden Dilini Kullanmak
 • İknanın temelleri
 • Fikirleri Kabul görecek şekilde dile getirmek
 • İnsanlar nasıl etkilenirler?
 • İknanın psikolojisi
 • Etkili ve ikna eden insanların özellikleri

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, All rights reserved