YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ |

 

Asistanlıkla ilgili Genel Kavramlar;

Yönetici asistanın Görev ve Sorumlulukları

Yönetici asistanın mesleki becerileri

Yönetici asistanın kişilik özellikleri

Yönetici asistanı ve iletişim

Sözsüz iletişim becerisi

Sözsüz iletişim ve önemi

Eller ve kolların verdiği mesaj

Gözler, yüz ifadesi ve baş hareketlerinin verdiği mesajlar

Beden duruşu

Oturuş, yürüyüş

Bedensel temas ve güvenlik alanları

Bürolarda Statü göstergeleri

İş ortamında etkin beden dili kullanımı

 

Yazılı iletişim becerisi

Yönetici asistanı ve yazılı iletişim

İş yazılarının içerik yönünden düzenlenmesi

Yazışma türleri

İş yazıları

Özel notlar

Resmi yazışma kuralları (ayrı bir günde anlatılmalı)

 

Sözlü iletişim becerisi

Konuşma, ses, görünüm davranışlar

Başarılı bir konuşmacının nitelikleri

Konuşmayı bozan etmenler

Etkili ve güzel konuşma

Dinleme,

Dinlemeyi etkileyen etmenler

 

Telefonla konuşma teknikleri

Telefon protokolü

Telefon görüşmelerinde görgü kuralları

Telefon görüşme formu

Profesyonel Nezaket

 

İş Etiği

Etik kavramı

Yönetici asistanında bulunması gereken etik davranışlar

Bürolarda yaşanılan etik dışı davranışlar

 

Yönetici asistanının zaman  yönetimi ve zamanı değerlendirebilme becerisi

Zaman kavramı

Örgütlerde yaşanan zaman kaybı nedenleri

Yöneticilerin zaman kaybı yaşamasının nedenleri

Yönetici asistanın zaman kaybı yaşamanın nedenleri

Yönetici asistanın zamanı etkin kullanmada dikkat etmesi gereken hususlar

Yöneticinin zamanını yönetmek

Hayır diyebilmek

Zamanı etkin kullanabilmenin yararları

 

Yönetici asistanın  İmajı ve Örgütsel İmaj Yönetimi

İmaj yönetimi

Kişisel imaj

Kişisel imaj geliştirme yöntemleri

Kişisel imajı etkileyen unsurlar

Giyim tarzı

Kullanılan aksesuarlar

Makyaj

Saç şekilleri

Sahip olunan nesneler (statü göstergeleri)

Örgütsel imaj

Örgütlerde etkili imaj oluşturma

Yönetici asistanın etkili imaj kazanması

 

Randevu Organizasyonları

Randevu düzenlemede dikkat edilecek hususlar

 

Ziyaretçilerin kabulü

Ziyaretçilerin kabulünde Yönetici asistanının dikkat etmesi gereken hususlar

Ziyaretçilerin ağırlanması

Ziyaretçilerin uğurlanması

Randevusuz ziyaretçiler

 

Toplantı Yönetimi

Toplantılar ve amaçları

Toplantı öncesinde yapılacak hazırlıklar

Toplantıya davet etme ve gündem hazırlama

Toplantı yerinin seçimi

Toplantılarda gerekli araçların kullanımı

Toplantıda not alma

Yönetici asistanının toplantı sonrasında görevleri

Toplantılarda başarısızlık nedenleri

 

Seyahat Organizasyonu

Seyahat Düzenlemede (iş gezisi) yönetici asistanın Görevleri

İş gezisi öncesi yapılacak hazırlıklar

İş gezisi için gerekli belgelerin hazırlanması

İş gezisi programının hazırlanması

Yönetici iş gezisindeyken yönetici asistanın görevleri

İş gezisi sonrası yönetici asistanının görevleri

 

Bürolarda iş sağlığı ve ergonomi

Bürolarda görülen meslek hastalıkları

Bürolarda iş kazaları

Ergonomi ve çalışma ortamları

Yönetici asistanlarda görülen meslek hastalıkları ve korunma yolları

 

 

İlgili Yazılar

Web Statistics