fbpx

 

Günümüzde yöneticilerin sağ kolu olarak da bilinen yönetici asistanlığı liyakat gerektiren bir meslektir. Hem teknik açıdan hem de pratik açıdan donanımlı olmayı gerektirir. Kalifiye bir yönetici asistanlığı için gerekli kavramlar bu eğitim programımızda planlanmıştır.

 

 

Asistanlıkla ilgili Genel Kavramlar;

-Yönetici asistanın Görev ve Sorumlulukları

-Yönetici asistanın mesleki becerileri

-Yönetici asistanın kişilik özellikleri

-Yönetici asistanı ve iletişim

-Sözsüz iletişim becerisi

-Sözsüz iletişim ve önemi

-Eller ve kolların verdiği mesaj

-Gözler, yüz ifadesi ve baş hareketlerinin verdiği mesajlar

-Beden duruşu

-Oturuş, yürüyüş

-Bedensel temas ve güvenlik alanları

-Bürolarda Statü göstergeleri

-İş ortamında etkin beden dili kullanımı

 

Yazılı iletişim becerisi

-Yönetici asistanı ve yazılı iletişim

-İş yazılarının içerik yönünden düzenlenmesi

-Yazışma türleri

-İş yazıları

-Özel notlar

-Resmi yazışma kuralları (ayrı bir günde anlatılmalı)

 

Sözlü iletişim becerisi

-Konuşma, ses, görünüm davranışlar

-Başarılı bir konuşmacının nitelikleri

-Konuşmayı bozan etmenler

-Etkili ve güzel konuşma

-Dinleme,

-Dinlemeyi etkileyen etmenler

 

Telefonla konuşma teknikleri

-Telefon protokolü

-Telefon görüşmelerinde görgü kuralları

-Telefon görüşme formu

-Profesyonel Nezaket

 

İş Etiği

-Etik kavramı

-Yönetici asistanında bulunması gereken etik davranışlar

-Bürolarda yaşanılan etik dışı davranışlar

 

Yönetici asistanının zaman  yönetimi ve zamanı değerlendirebilme becerisi

-Zaman kavramı

-Örgütlerde yaşanan zaman kaybı nedenleri

-Yöneticilerin zaman kaybı yaşamasının nedenleri

-Yönetici asistanın zaman kaybı yaşamanın nedenleri

-Yönetici asistanın zamanı etkin kullanmada dikkat etmesi gereken hususlar

-Yöneticinin zamanını yönetmek

-Hayır diyebilmek

-Zamanı etkin kullanabilmenin yararları

 

Yönetici asistanın  İmajı ve Örgütsel İmaj Yönetimi

-İmaj yönetimi

-Kişisel imaj

-Kişisel imaj geliştirme yöntemleri

-Kişisel imajı etkileyen unsurlar

-Giyim tarzı

-Kullanılan aksesuarlar

-Makyaj

-Saç şekilleri

-Sahip olunan nesneler (statü göstergeleri)

-Örgütsel imaj

-Örgütlerde etkili imaj oluşturma

-Yönetici asistanın etkili imaj kazanması

 

Randevu Organizasyonları

-Randevu düzenlemede dikkat edilecek hususlar

 

Ziyaretçilerin kabulü

-Ziyaretçilerin kabulünde Yönetici asistanının dikkat etmesi gereken hususlar

-Ziyaretçilerin ağırlanması

-Ziyaretçilerin uğurlanması

-Randevusuz ziyaretçiler

 

Toplantı Yönetimi

-Toplantılar ve amaçları

-Toplantı öncesinde yapılacak hazırlıklar

-Toplantıya davet etme ve gündem hazırlama

-Toplantı yerinin seçimi

-Toplantılarda gerekli araçların kullanımı

-Toplantıda not alma

-Yönetici asistanının toplantı sonrasında görevleri

-Toplantılarda başarısızlık nedenleri

 

Seyahat Organizasyonu

-Seyahat Düzenlemede (iş gezisi) yönetici asistanın Görevleri

-İş gezisi öncesi yapılacak hazırlıklar

-İş gezisi için gerekli belgelerin hazırlanması

-İş gezisi programının hazırlanması

-Yönetici iş gezisindeyken yönetici asistanın görevleri

-İş gezisi sonrası yönetici asistanının görevleri

 

Bürolarda iş sağlığı ve ergonomi

-Bürolarda görülen meslek hastalıkları

-Bürolarda iş kazaları

-Ergonomi ve çalışma ortamları

-Yönetici asistanlarda görülen meslek hastalıkları ve korunma yolları

 

 

***Eğitim konusu ve günü  kurumun taleplerine,  katılımcı profiline göre değişiklik yapılabilir.

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, All rights reserved

 

İlgili Yazılar