fbpx

“Profesyonel Yönetim Kurulu Karar Alma Süreçleri Eğitimi”Eydep projesine (Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme  ve Destekleme programı ) özel olarak, Savunma Sanayine üretim yapan  firmalarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Kurumsal dünyanın en önemli iki unsuru olan problem çözme ve karar alma iş dünyasının varoluş mücadelesi içinde kaçınılmaz günlük becerilerden biridir. Bu eğitim programımız iş konularını analiz edebilmek, yapılandırmak, riskleri değerlendirmek, pratik ama etkin çözümler üretme becerilerini geliştirmek ve alternatif çözüm için yardımcı olan problem çözme tekniklerine odaklanmaktadır.

Eğitim İçeriği

Genel tanımlamalar

 • Yönetim kurulu
 • İcra kurulu
 • Aile meclisi/kurulu

 Üst kurulların amacı, kuruluş süresi, işleyişi

 • Hangi işletme için hangi üst kurul (işletme – kurul uyumu)
 • Üst kurulların tesis edilme amaçları
 • Üst kurulların işletme içindeki işlevi, görevleri
 • Üst kurulların tesis edilmesi sürecinde yaşananlar
 • Üst kurulların işleyişi ve yönetimi
 • Üst kurulların hukuki boyutu

Üst kurulların işletmelere katkıları

 • Yönetim kurulunun işletmeye katkıları ve sağladığı avantajlar
 • İcra kurulunun işletmeye katkıları ve sağladığı avantajlar
 • Aile meclisinin işletmeye ve aileye katkıları ve sağladığı avantajlar
 • Üst kurulların getireceği dezavantajlar

Amaca uygunluk açısından üst kurullar

 • Hantallaşan karar süreçlerinin revizyonunda üst kurullar
 • Çok ortaklı ve aile şirketlerinde üst kurulların işlevi

Örnek uygulama ve vaka çalışması

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, 2009- 2019 All rights reserved

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

İlgili Yazılar